Sunday 28 November 2021

En speciallæges synspunkt:


"I Danmark indfører vi nu en ny række af indskrænkninger - i måden vi kan være menneske på.

Det er uklart for mange, om formålet er, at nedbringe smittepresset for at hindre sygdom og indlæggelse eller om formålet er at styrke den allerede indførte indirekte vaccinetvang.

Uanset hvad regeringen og deres udvalgte “eksperter” påstår, så er der INGEN evidens for, at nogen af de påtænkte restriktioner har nogen som helst indvirkning på antallet af indlagte Covid-19 patienter.

Når der er evidens/sikkerhed for effekten af en given handling, så vil der altid være et estimat af størrelsen af effekten.

Læg mærke til at der aldrig fremlægges evidens for størrelsen af effekten af en given restriktion. Sålænge det er tilfældet, må vi som videnskabeligt udgangspunkt holde fast i nul-hypotesen: restriktioner har ingen effekt på antallet af indlæggelser med Covid-19.

Så det handler primært om indirekte tvang.

Det er måske svært at forestille sig, at man  indfører direkte tvang i Europa, hvor man rent fysisk tvinger en sprøjte ind i armen på folk. Selv i Østrig, hvor man kræver, at folk bliver vaccineret primo 2022, taler man for nuværende om en bødestørrelse på 30-40.000 kr.

indirekte tvang handler om undertrykkelse: udskamning og indskrænkning i de uvaccineredes livsudfoldelse.

Der er i den forbindelse i princippet ingen væsentlig forskel på Østrig og Danmark.

Det handler om indirekte tvang i forskellige former.

Det mest uhyggelige er selvfølgelig, at vi er på vej til at genopleve nogen af historiens mange uhyggelige eksempler på , hvad det betyder, når nogle få kloge (psykopatiske) hoveder narrer de mange (ikke-psykopatiske/naive) mindre kloge hoveder."

Kim Varming, speciallæge i klinisk immunologi.

No comments: