Thursday 26 March 2020

HVORFOR!
22 000 danskere mener lige nu, at ordet hvorfor bør afskaffes. Og antallet er sikkert støt stigende.
Jeg kan i en dansk kontekst ikke pt finde noget mere skræmmende. Med de gradvise næsten daglige nedjusteringer af grundlovens frihedsrettigheder, er der ikke brug for at erklære national undtagelsestilstand. De fleste borgere glider helt ubemærket ind i en sådan grundtilstand som et nærmest lovfæstet universelt vilkår og ve den, der stiller spørgsmål ved de konsekvenser der træffes med en sådan almen følelse som rygklapper og velgører. Det totalitære styres opbakning på de 98 % er til at få øje på. Tvangsvaccinering er et naturligt redskab. Total og helst så effektiv overvågning af borgernes færden. Det er ikke engang nødvendigt at lovgive for at fremme stasi mentalitet. Det er nok at påpege, at fremsætte og siden trække tilbage. Villigheden til tvang og overvågning baner vejen for det overordnede ønske: Alle borgere inficeres med mikrochips. Og da forsamlingsretten er sat ud af kraft og de elektroniske medier er tunet ind på at fjerne alle forkerte meninger, vil det totalitære regime stille luske ind i sit tusindårsrige uden at høre en kat gø af det.


No comments: