Saturday, 8 June 2019

Syndefaldet

Syndefaldet handler om at vågne og der er tale om en helt naturlig og nødvendig udvikling. Den "gift", det handler om, er ikke en materiel gift, men er et billede på, hvordan udviklingen af bevidstheden er en dødsproces for livslegemet. Vi ofrer noget af vores regenerationsevne for at højne bevidstheden. Derfor der tales om 'Livets Træ' og 'Kundskabens Træ'. Det, der  i  Det Gamle Testamente således kaldes ’syndefald’, betyder synd = udvikling & fald = stigning. Vi falder fra et himmelsk perspektiv ind i vores egen frihed, som er den nævnte øgede bevidst- og selvstændiggørelse. Det er rigtig nok ikke en paradisisk tilstand at gå igennem. Paradiset opleves i denne bevidsthedsudvikling kun momentant som glimt og erindringsglimt. Men det er en nødvendig vej, en nødvendig udvikling. At blive stående tilbage ville være den virkelige ’synd’ og et for menneskehedens udvikling – direkte onde.
No comments: