Tuesday 27 February 2018

Særlov og sær lov:Søren Pape sammenligner lovforslaget om en særlov for kriminalitet begået i særlige boligområder med færdselsloven, hvor det giver højere straf at køre for stærkt, hvor der er vejarbejdere i gang. Der med påpeger han, at der allerede findes lovgivning, der betinger straffen i forhold til hvilket sted, den strafbare gerning er begået. Men samtidig så drager han en sammenligning med vejarbejderne og de mennesker, der bor i særlige boligområder. Disse mennesker i de særlige boligområder tåler altså i følge sammenligningen kriminalitet dårligere end folk andre steder i landet. Om denne påstand nu er sand, at disse mennesker er særligt udsatte eller skrøbelige og derfor bliver ramt hårdere end andre mennesker og derfor bør beskyttes i højere grad, så må den logiske følge af dette være, at dette lovudspil blot er det første i en lang række lovforslag, der skal tage højde for at beskytte de udsatte mennesker og deres udsatte boligområder. Det hører med i billedet, at de der begår kriminaliteten:
1) Ikke er skrøbelige. 

2) Blot er folk der suser forbi og slet ikke høre til i det pågældende boligområde. 


3) Er at sammenligne med biler, der kører for stærkt.
1 comment:

Robert Henningsson said...


Mon ikke det papforslag udover at stride med grundlæggende grundtvigianske danske værdier også strider med internationale konventioner.


Det bør dog for fuldstændighedens skyld nævnes, at der findes eksempler fra retsplejeloven, hvor en vis forskelsbehandling forekommer. Men der er ikke tale om en forskelsbehandling, som nogen som helst vil eller har villet sætte spørgsmålstegn ved, tror jeg. Jeg tænker på den såkaldte lærer-lov, hvor det at være underviser kalder på skærpede forholdsregler og en øget straframme. Men i så henseende er alle undervisere ganske vist ligestillede, så det er ikke sådan, at lærerloven helt har sat et lighedsprincip ud af kraft.

Papes paplovforslag er, udover at være lige så tåbeligt som hvis man lavede særlove for alle rødhårede, ydermere på kant med persondataloven, da forslaget, så vidt jeg forstår det, kræver en vidtgående og detaljeret registrering og udveksling af data, som i den grad vel må siges at være personfølsom.