Thursday 2 June 2011

Èn kom efter efter én kom Jeg ser stenen Èn kom før før én kom før den bliver afsløret To døde brødre brødre døde to en køllesværmer hvisker mig min egen mave har jeg omkring mig mig har jeg omkring er det da ikke poesien har jeg omkring mig omkring mig har jeg der pludselig To døde brødre to døde brødre kan få kæden til at hoppe af? Èn kom før Èn kom efter

No comments: