Sunday 11 September 2022

Det stockhausenske kunststykke:

 


Der blev kort efter 9/11 frigivet en video, som amerikanske soldater skulle have fundet i en hytte. På videoen ser man noget, der skal forestille Usama bin Laden liggende på et lerklinet gulv i en simpel hytte samtalende med en som man ikke rigtig ser. Det er tydeligt, når man ser godt efter, at manden, der spiller Usama bin Laden, ikke har samme næse og er mere korpulent. Men det ser man kun, hvis man ser rigtig godt efter, for hele videoen er optaget i meget dæmpet belysning. Nedtagningen af tårnene bliver nævnt. Som om det er noget, der kommer til at ske. Det skulle øjensynligt gælde som et bevis i strømmen af beviser for, at Usama bin Laden stod bag planlægningen. Hvilken enestående bedrift at have fået to flyvemaskiners aluminiums vinger til at skære sig gennem stålkonstruktioner som en kniv i et pund rumopvarmet smørbjerg. Og få tre tårne til at kollapse lodret sammen med en anden hastighed end den tyngdekraften foreskriver. 

No comments: