Sunday 3 November 2019

Herløv versus PET, CIA & MI5
Dansk Forfatterforening har på vegne af deres medlem forfatter og oversætter Arne Herløv Petersen anlagt sag mod PET, der (angiveligt som forlænget arm af CIA og MI5 (læs Herløvs bøger (Skueprocessen" (Sohns forlag 2009) og "Aktindsigt" (Det Poetiske Bureaus forlag 2017))om emnet for flere oplysninger)) på baggrund af en grundløs og frafaldet sag har beslaglagt Herløvs private dagbøger og lagt dem til skue for enhver, der påberåber sig at have berettiget interesse. Arne skriver i dag på sin facebook-væg, der ganske vist ikke er offentlig (men som jeg har forstået det, han ikke vil protestere over, at hans facebook-venner citerer dette indlæg fra), følgende:
I dag er det 38 år siden, jeg blev anholdt efter den såkaldte milde spionparagraf. Jeg var 38 år dengang, så det er præcis halvdelen af mit liv, jeg har levet med konsekvenserne af PET's lovbrud.
De begyndte at skrive rapporter om mig allerede i 1960, da jeg var 17, men der gik så en snes år, før de skred til handling.
Hvis man skal se positivt på det, kan man sige, at det har underbygget min politiske holdning og skærpet min forståelse for, hvor farligt det er at have et efterretningsvæsen, der føler sig hævet over loven.
Det har givet mig anledning til ud fra min egen sag at undersøge PET's handlinger så grundigt, det lader sig gøre. Det viser en sump af inkompetence, politisk forfølgelse og manglende respekt for demokratiet og retsstaten hos vores lokale Stasi.
Det har jeg skrevet to bøger om, der fjerner grundlaget for den naive tro på, at den slags sker ikke her i vores land.


 

No comments: