Saturday 20 August 2016

:Na:

Natrium er et let antændeligt grundstof, et af de hyppigst forekommende grundstoffer, der næsten altid optræder i forbindelse med et andet grundstof - med mindre det opbevares under særlige forhold i et laboratorium - fx reagerer det kraftigt ved iltning. Natrium fremstilles ved elektrolyse af enten natriumklorid eller natriumhydroxyd. Da det jo er let antændelig - antænder ved kontakt med ilt, burde det jo kunne bruges som brændstof. Jeg forestiller mig de oceangående supertankere tage saltvand ind til elektrolyse, for at bruge natrium som skibets brændstof (klorgas ville da ganske vist være et biprodukt - men klor anvendes jo i forvejen til forskellige formål). Ja, det lyder jo så simpelt, at hvis det kan lade sig gøre, så havde nogen vel for længst fundet på det, så er det klor og/eller elektrolyse-energien, der er den ulempe, der gør, at skibene ikke sejler på saltvandselektrolyse?

No comments: