Thursday 22 December 2011

2012

To svaner slukker tårnbranden med deres fælles tåre.

No comments: