Saturday 2 April 2011

}[ {{} }{ ]{{][{][{][{][{][{][{][{][{][{][{][]{[]{][{][{[{[[]][][]][{][{][{][{][{]{][{][{]{][{][{]{][{][]{][{][{][{][{][{]{[][{]{][{][{]{][{][{][{][{][{][{][{][{][{][{][{][{][{{[]{[]{]{][{{}{{}}{{}{}{}[[[[[YYYYYYY Jo tættere jeg kommer på ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]][{[{ jo mere bliver jeg en gåde. {] {} {} {} { } { } {} ]{ 88]]{]}{}{[]{][{}{}{}]{}{][{[]}{[}]{}[{][}{}][}]{}][{}{}{}]{[{}{}{}{}{}{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}]{}{}]{}{}{}]{]{[{[{[]}[{}[[[}[{][{[}][}][{}[[}][{}][}}][}]{][{}]{}]{[{][{}[]{}{[{][{][{][{][{][{][{][

No comments: