Saturday, 19 March 2022

Filosofi er livets søndag"Den dybeste tanke forener sig med Kristi jordiske skikkelse, med det ydre og sansbare i hans historiske fremtræden. Og akkurat dette er jo det store ved den kristne religion. Til trods for sin tankemæssige dybde kan dens ydre side med lethed opfattes af bevidstheden, men på samme tid opfordrer den også til den mest vidtrækkende erkendelse. Den er således tilgængelig for alle dannelsestrin, samtidig med at den tilfredsstiller de højeste erkendelseskrav."  


 Georg Wilhelm Friedrich Hegel


        

No comments: