Friday 11 March 2022

''''^''''

 


Glæden ved at se en afgrund sande til

suge bomuldsskyer ud af hvert kronfang

gøre ønskeskyer synlige for eftertiden

hvor dine lunger høster markernes løn

til en pris ingen graf matcher

lige meget hvordan lysmoser kranses af M

og cykelkæder fremstammer klemmepap brum

læber samtykker døgnets cyklus

døvnældetyst. 

No comments: