Tuesday 22 March 2022

:::
Jrklljui rudki zniski pritbat 

krasnaje velb ikov klebnikov!

Da da Cwebnikloff!

Dumayu, chto smekh proveryayetsya faktami!  

No comments: