Friday, 28 February 2020

Dada pjatta
Dada er noget pjat. Jovist er det noget pjat. Men jeg anser det ikke nødvendigvis for pjat uden noget indhold at udsige. Jeg har nok en fundamental anden opfattelse af sproget som urfænomen. Når pjat har energi og drive, når sproget danser sig ind i sine oprindelsers sange og knuser de tillærte former, står sproget atter levende, nyt, årtusinder gammelt.


Sunday, 23 February 2020

Album den Haag


SPIOANGELPOLISGANE
AGENOSPIL
SGILPONAE
LIPGONESA
GNOSIPALE
PASGONEL
SGAPINELO
NOIASPLEG
SPAGLENIO
GLENSPAIO
POGLESAIN
PINGLOSEA
GLEPSONAI
PLIGOSENA
SPIONAGEL
LENOGAPIS
LASIPGONE
LAPISNEGO
LANGOEPIS
PLISGOANE

Saturday, 22 February 2020

Mit JA er et springvand af blæk op af fortovets riste:Orions bælte
Det er en af disse forunderlige, sammenlimede nætter; hun vil netop til at trække gardinet for, da hun i det samme får øje på stjernehimlen og falder i staver over synet. Længere inde i stuen står kufferten åben. Kufferten med de mange solfyldte minder. Hun har netop taget sin sosu kittel af. I rudens genspejl synes hun, at hun kan se døren i den anden ende af rummet stå og lyse på en måde, der får hende til at smile. Hun er i humør til at ønske sig, at der må være noget i vente. Hendes blik fortsætter ud ad mellem husene og husene står så øde, som er dampen fra deres trækkanaler blevet ramt af en nysleben le. Hun synes, der mangler noget, hun ved bare ikke hvad - eller om det blot er tågeformationer, der spiller stjernebilledet et pus. Hen langs husmurene løber der en bugtet linje, der bevæger sig i små ryk og da hun ser nærmere efter kribler en fosforiserende em frem som myrer fra en nåleskovstue. Lyset styrter ind under hækkkene og hun hører nogen råbe på en sådan måde, som nogle gør, når de har placeret foden på en varm kogeplade. Hun åbner vinduet for om muligt bedre at kunne tyde den brølte gestik. Hun føler sig som et dyr, der pludselig i en lysning er standset op og nu står og ånder på en så tung og sansemættet måde, at åndedragets autonomi fylder sansefeltet øresønderrivende ud. Hun lægger hånden spejdende mod panden - og som et dyr løfter hun hagepartiet og lægger ørerne tilbage. Hendes sanser begiver sig så langt ud i natten, som de overhovedet kan. Selvom intet dagslys forefindes - overvinder hun det og giver sig til at vippe benene ud over karmen. Hun rammer jorden og løber så hurtig, hun kan; følger de hvislelyde, hun synes at kunne høre fra den retning lyset forsvandt i. Hun glemmer sit hjemmeslaveri og de evendelige støttestrømper. Glemmer sine ømme fødder og strømpesokkerne mod den bare jord. Hun forsøger at bevæge sig så ubesværet, som svævede hun over grunden. Hun formaner sig selv at holde kursen, som det bugtede lys har lagt. Imens hun holder sig selv sådan fast i tømmerne, bevæger hun armene i langsomt besværgende cirkler. Hun løfter sig i spring og kysser luften. Ser sig selv i sin fremfart, svævende et kvantespring over sin sosu cykels daglige ruter. Ingen gud har længere grund til at tøve. Søerne ligger i et overjordisk skær. Og op af alle sammensyede nætter vil moltoner bære hendes kuffert med sig lavt hen over de mosklædte plæner. Hun synker så meget mundvand, at svælget med ét føles helt tørlagt. Fra sin strube hører hun nogle toner bane sig vej - ind til de rammer en lyd, hun mærker komme imod sig fra en meget fjern afstand. Hun standser op og mærker nu med ét, hvordan hun græder af lykke. Over sig ser hun tomrummet åbne sig i Orions bælte.


Friday, 21 February 2020

'Materialismen' - et analyserids:

Henrik S. Holcks bog MATERIALISMEN er overraskende let at læse, trods det at forestillingen om et russisk interieurer er bevaret intakt hele fortællingen igennem. En bedrift er det med en vis portion sangvinisme og en manieret humor at bevare illusionen om, at historiens fortæller er mere russisk end sprogets sorteste skorpioner. Overtegnede synes ladt tilbage med spørgsmålet, hvordan gjorde han det  - og så så legende let! 
Nogle ville sigte til inspiration. Andre ville kalde det nåde.


 


 


Thursday, 20 February 2020

Verdenshersker:
Når jeg bliver Verdenshersker, vil min første befaling lyde: Fremover skal alle krige foregå som pudekampe. 
I forbindelse med Verdensherskerens første befaling indstiftes en helgenkåring. Dyne Larsen bliver ved denne lejlighed ved en ganske beskeden ceremoni ophøjet til Verdenshelgen. Samtidig bliver hans fødedag den 6. august erklæret for international helligdag. Verdensherskeren påbyder ydermere, at alle Jysk filialer i hele verden har åben alle døgnets timer - hele året. Undtagen naturligvis på 6. august helligdagen. Jysk bliver tilknyttet samtlige landes forsvarsudgifter, således at en stadig ekspansion og bibeholdelse kan finde sted. Forsvarets- og politiets efterretningsvæsener i alle verdens riger tilkendes rådighed over et givet antal puder, hvori de har lovhjemmel til at indsy mikrofoner med henblik på aflytning af kombattanter for tilrettelæggelse og planlægning af fremtidige pudekampe, således at disse kan foregå til alles tilfredsstillelse på de bedst egnede steder på kloden.

Verdensherskeren påbyder endvidere følgende regler for krigsførelse: Forud for ethvert indledende angreb i en forestående pudekamp svinger den angribende part sin bamse over hovedet, imens puden holdes parat til dask i den anden hånd. Hvert korps kan evt have personer med lydbamser, der kan dyttes i, til at holde kampmoralen oppe.

Verdensherskeren ønsker alle en god kamp og fred på jord.

 

Thursday, 13 February 2020

Danske digterruter:
19 danske digteres ruter gennem landskabet - et projekt under syddansk universitet. 

Tom Kristensens spritrute er dog endnu ikke en officiel del af projektet, men deltager man i Johannes Jørgensen ruten, strejfer man Tom Kristensens daværende bosted.

Læs om projektet : HER :

Supernova:

Efter sin forestående død 
vil Betelgeuse
lade jeres skygger
komme til syne
hver stjerneklare nat.


Wednesday, 12 February 2020

Klingen 1918-19:

Bønnelycke rejser i papirbåd fra Berlin til Manhattan 
med sig ombord har han to figurdigte:

Hvide hugormes indflydelse på det tredje øje


Synsk bliver man ifølge forfatteren Arne Herløv Petersen ved at tage en hvid hugorm og drukne den i mælk og derefter drikke mælken. Hvide hugorme finder du, ved at snuppe en stor drægtig hugorm og klemme hende lidt på mavsen, så kommer der de fineste små hvide hugorme ud. Men pas på! For de små hvide bæster har allerede gift nok til at give en voksen mand en særdeles slem infektion.
I øvrigt kan man i Gorm Rasmussens biografiske roman Skovmanden, læse om en mand, der huserede på Silkeborg egnen i 60'erne. Han levede mest i skovene - heraf navnet. Engang hvor han var brudt ind i et sommerhus, fandt han blot en hugorm i sprit. Da ejerne kom og tilså huset, var hugormen der stadig, men spritten var forsvundet. Men Skovmanden kan ikke have været blevet særlig synsk, for da man senere underlagde ham en rorschach test, kunne han ikke se andet end sorte klatter blæk; men for ikke at skuffe den gode psykiater, sagde han (så vidt jeg husker) at han kunne se en stor lyserød so med masser af patter.
Hvis du gerne vil afsynes, kan det anbefales i en periode hver dag at indtage en stor bagekartoffel med godt med hvidløg, rosmarin og oregano. Rå hvidløg hængt rundt om halsen kan også på det varmeste anbefales!

NB! I Danmark er hugormen fredet.

Tuesday, 11 February 2020

Støvlerne har fuglekasser i sine skridt:

Når dine gamle uslidte støvler synes dig uanvendelige og du ikke ønsker eller ikke har mulighed for at få dem repareret, så lav et lille hul i tåspidserne (så kondensvand etc har mulighed for at dryppe af) og hæng dem op i et træ, en efeu eller et tjørnekrat, så fuglene kan bruge dem til at bygge reder i.

Den levende organisme og menneskehedens udvikling

Jeg har været vegetar i 25 år og ved derfor, at der intet utopisk er ved et sådant projekt. Og mener i øvrigt ikke, at planter er dyr, ligesom jeg heller ikke mener, at dyr er mennesker eller for den sags skyld omvendt. Det vil i min optik være forkert at sige, at planter kan føle noget som helst. Det vil være mere korrekt at sige, at planter kan registrere visse for planterne ude fra kommende fænomener og iværksætte kemiske reaktioner i sig selv og interagere med sine artsfæller som respons på de ude fra kommende stimuli. Hvad det er, planter kan registrere, vil videnskaben, sådan som den allerede er i færd med, fortsat afdække.

Sådan som menneskeheden i vor tidsalder i stigende grad er ved at bevæge sig væk fra en animalsk baseret føde over til en plante baseret, vil den langt ude i fremtiden måske endda under anvendelse af lignende argumenter, som dens repræsentanter i dag gør brug af, overgå fra en fortrinsvis plante baseret føde til en udelukkende lys baseret.

Monday, 10 February 2020

Hvalen og den kinesiske nattergal
Et forskerhold fandt en hval, der svømmede helt for sig selv, imens den udstødte nogle dybe frekvenser, forskerne aldrig før havde spottet. Da de undersøgte den nærmere, fandt de, at der var et hul i hvalens strube. Nogen havde taget en bid af hvalen. Det så ud til, at det var foretaget med et sindrigt bor. En eftersøgning blev sat i gang efter det manglende stykke. Efter mange snørklede veje fandt forskerne frem til, at stykket var blevet solgt på et fiskemarked i en kinesisk forstad. Den mand, der havde erhvervet stykket, var af usædvanlig lav vækst. Højdemålet var 148 centimeter og han havde meget korte arme. Hver morgen drak han ½ l sødmælk, hvilket ikke er helt almindeligt for indbyggerne i den del af verden. Manden var af den faste overbevisning, at når han blæste i den udborede hvalstrube, så kunne han få solen til at høre sit kald. Hver dag satte han sig ud på sin veranda siddende i en gyngestol, imens han rokkende frem og tilbage blæste i den nu halvt indtørrede hvalstrube. Og hver gang synes han, at han kunne fornemme en slags tilbagesvar, en klang som rislede ned gennem issen og forplantede sig i hans hjerte. Hans spørgsmål var hver dag det samme. Hvad kan jeg tjene dig med i dag kære sol? Den fornemmelse han havde af at modtage et svar, kunne han imidlertid ikke udmønte i konkrete ord eller sætninger. Det forblev en fornemmelse af opløftelse, der hver dag fyldte ham. På den måde blev den forkrøblede mand trods sit vanskabte ydre meget gammel. Da han var blevet 102½ år gammel, fornemmede han i dagens svar, at han skulle bevæge sig ud til havet. Da han endelig nåede havets brænding, blæste han en sidste gang i hvalens nu benhårde strube. Han kunne intet høre fra havets brus. Men han fik den samme fornemmelse, som når man i det tidlige forår for første gang hører nattergalen synge. Han mærkede fornemmelsen af denne sang fylde sin krop og steg der på blændet af solens stråler ud i det brusende hav, hvor hvalen så længe havde sunget sit savn efter sin frarøvede strubedel. Da det salte vand fyldte hans lunger, vidste han, at den nattergalesang, han oplevede, i virkeligheden var hvalens savn, som solen havde optransformeret til hver en celle i hans krop.

Børnesygdomme, immunisering versus vaccinering


Tidligere blev børnene i mange tilfælde immuniseret via deres mor, såfremt deres mor havde haft pågældende børnesygdom; men da der jo nu er et meget stort antal mennesker, der aldrig selv har haft børnesygdommene, så sker der ikke den samme grad af immunisering... derfor synes Sundhedsstyrelsen at stå med to valg: enten at tilbyde vaccinering til alle gravide eller at vaccinere spædbørnene. Omend de jo også kunne vælge at genindføre naturlig og livsvarig immunisering, som vaccinering jo under alle omstændigheder ikke kan udrette.Jordklodens tjener og Universets tjener:
Det er noget andet at spørge, hvordan kan jeg tjene dig jordklode, end det er at spørge, hvordan kan jeg tjene dig sol, hvordan kan jeg tjene dig Merkur, hvordan kan jeg tjene dig Venus, det første spørgsmål går gennem hjertets kanal, imens de andre spørgsmål går igennem issen. Menneskeheden har for ca. 1989 år siden forbundet sit blod med jordkloden og derfor går den direkte forbindelse med jordklodevæsenet og menneskene gennem hvert enkelt menneskes hjerte.

Sunday, 9 February 2020

33 1/3 Cyklus:

Hvordan kunne det gå til, at det tredje rige blev skabt og at 2. verdenskrig blev udløst? Først og fremmest fordi der ikke blev lyttet. Der blev ikke lyttet til, hvilke trængsler den første verdens krig havde skabt. Der blev ikke lyttet til den spirituelle verden og hvert enkelt menneskes forventning om en 'redningsplanke'. Mange psykiater- og psykolog- beretninger fra almindelige menneskers drømme i det prænazistiske rige pegede utvetydigt på det forestående. Den varslede indtræden af Buddha Maytreya, som skulle finde sted i 1933, blev ikke opfanget af et tilstrækkeligt antal mennesker - hverken i drømme eller dagvågen bevidsthed; menneskeheden formåede ikke at overstråle de skygger, der havde trukket sig sammen om det lys, de skulle have oplevet, allerede var kommet. En lignende forkludring skete i 1967, hvor hippiebevægelsen blev gelejdet ned af den psykedeliske sliske. Og igen ved årtusindeskiftet, hvor der med Karl Heinz-Stockhausens rammende ord fandt årtusindets største kunstværk sted med søndersprængningen af de tre tårne.

At være eller ikke at være - børnenes minister

Sammenligner man den pt. regerende mindretalsregering i Danmark under ledelse af Mette Frederiksen med sine regerende forgængere i dette årtusinde, så falder denne sammenligning i min optik med mange længder ud til netop den socialdemokratiske mindretalsregering. Mette Frederiksen klarer det virkelig godt, hvad også flere politiske kommentatorer allerede har måttet indrømme. Der er styr på det, siger de. Der bliver ryddet op i SKAT – bare for at tage et eksempel. Skyldnere bliver nu stillet over for den helt rimelige inkassation af skyld. I hvert fald alle de små skyldnere. Der bliver her senest set sat en begrænsning ind over boligspekulanters himmelstormende grådighed. Et eksempel på at regeringen ikke længere lader sig trække rundt i manegen af Det Radikale Venstre. Til trods for at Det Radikale Venstre ellers har fordoblet deres mandat siden forrige valg.
Min personlige anke er og bliver dog, som der på nærværende medie også allerede talrige gange er blevet givet udtryk for, nytårstalens fokus på, at der i Danmark skal foranstaltes flere tvangsbortadopteringer. SOM ET MÅL I SIG SELV! Noget der kan vise sig, stik imod socialdemokraternes erklærede målsætning, at blive en markant forringelse af velfærdssamfundets sociale struktur for en lang række borgere. Situationen er allerede sådan i flere af landets gennem en lang årrække økonomisk hårdt pressede kommuner, at flere og flere borgere ikke længere tør henvende sig, når de er kommet i den ene eller anden knibe eller livskrise. Det kan være forældre til handicappede børn. Det kan være eneforsøgere. Det kan være skilsmissefamilier. Det kan være mennesker, der er gået ned med stress og momentant har mistet evnen til aktiv deltagelse i arbejdsmarkedet. Eksemplerne er legio. I alle tilfælde er der nemlig en fare for, at de kommunalt ansatte socialarbejdere øjner en chance for at lægge pression på disse mennesker ved at tage deres børn som gidsler. Alene truslen om dette er allerede et effektivt redskab. Samtidig er der mange milliarder at spare ved at vælge tvangsbortadoption frem for plejeanbringelser eller familieaflastning og ditto rådgivning. Med de efter årsskiftet proklamerede øgede beføjelser i den retning – lægger Frederiksens regering mere brænde på det bål, der skal afbrænde alt, der fra et statsligt og fra et økonomisk perspektiv betragtes som abnormt. Redskaberne er givet til, at staten kan lade sine borgere få kærligheden at føle i gammel testamentelig forstand. I et stigende antal tilfælde vil disse tiltag blive til alt andet end til børnenes fordel. At være børnenes minister var ellers en fin titel.  Lige som det var et smukt træk at give de anbragte godhavnsbørn en undskyldning. Men vil man være børnenes statsminister, så bliver man det ikke uden at give tryghed for børnefamilierne. Det kræver mange ressourcer. Det er disse ressourcer, det er de fleste partier i folketingets sigte at spare væk.

Friday, 7 February 2020

*

Det er skæret fra en fremtid
du ikke ved
hvor tæt du kan komme
før du allerede
er blandt
de døde.


Monday, 3 February 2020

Når dagen er forbi
Når dagen er forbi
smider vi medaljer
ud over havet
i en askesky
når dagen er forbi
binder vi kranse
af bølgernes blå
når dagen er forbi
synger havet
om alle glemte medaljer
og vagabondens sidste smil
når dagen er forbi.
Saturday, 1 February 2020

A Greater Cup of

Theen er ikke The End:

:
Danmark er så lille et land i verden, at det snildt kan fungere som ventil for diktaturstater.Friday, 31 January 2020

:::Brandmændene har flagermusemasker til at beskytte imod de flammer politiet giver knippelsuppe for.


:::DER ER EEN VACCINE, DER ER MERE BRUG FOR 
END NOGEN ANDEN: VACCINEN IMOD GRISKHED.Saton nom:MON SATON:


 

TAK
Tak til englænderne for at give Europa chancen
for at være et Europa bestående af frie og uafhængige stater.


:::
En stemme på liste B
er en stemme på
BLACKSTONE!Thursday, 30 January 2020

~

Snoede veje snoet fri af det høje
vindue som giver dine tårers rente
hver eneste rute ned ad dit bryst
hver eneste død er også en fødsel
Gud vipper i fødder på ny
fuld af skrigets passage
det at være stærk for nogen
er skrøbeligt som hver enkelt siv
tvivler du i dit hjerte
du kan ikke tage noget for givet
strål og se skyerne danse
også æblet var en gave
jorden er en sprække
hvori blodet drypper
ruterne er mange på vej til hvile
plagede ord ved Hormuzstrædet
agtværdige menneske
livet er en stue
hvori en jernpæl har plantet et bjerg
æbletræerne bygger til din forundring
stier ind i din pande
alle som kommer efter dig
har adgang til hjertets asyl
jeg håber vi mødes til min begravelse
så vi kan stille medlidenhedens sko
som kerner i Guds hus
du er det eneste alter
drømmene genkender med vantro og tro
et ekko af vores første sommer
hvor et træ kløvede symbolets kraft
lad det stå her og ringe
lidt ved øksens skaft.

Wednesday, 29 January 2020

Klodens nervesystem

Det elektroniske gitter, jordkloden spændes ind i, er et bidrag til at skabe en slags nervesystem for planeten Tellus. Omkostningerne ved skabelsen af dette elektroniske gitter, hvorigennem bevidsthedsindhold kan udveksles på kryds og tværs af alle klodens egne, vil vise sig som tab af livskræfter, tab af reproduktionsevne, tab af regenrationsevne. Menneskeheden betaler prisen i den store cancergrill med tab af vitale evner som sansen for liv og kontakten til det åndelige ophav vil være så godt som umuliggjort.
:::
I Danmark er det tilladt også for dumme mennesker at udtale sig.:::Jeg har hørt fattighushylet
gå gennem min krop
den gang jeg sultede
og jeg var for stolt til at tigge
levede af vilde urter og ris
efter tre måneder
havde jeg mistet 22 kilos vægt
og var kun skind og ben
jeg kender fattighushylet
ingen vil tro mig
ingen tror
sådan noget kan ske
i et velfungerende land
som vores
ingen hører fattighushylet
før det er for sent
begravet med al den næring
sjælen aldrig fik.
Monday, 27 January 2020

Tidsånd
Over alt forsøger nogle både i det skjulte og i fuld offtentlighed at etablere mere eller mindre private restriktioner, selvom tiden forlængst syntes at være løbet fra puritanisme og restriktioner. Hold for guds skyld gerne ceremonier, men tving ikke andre til begrænsning af den grund. Alle ceremonier bør på forhånd være verificerede som en del af en pagt mellem ligesindede elever. Hvis nogle ligger inde med en plan for et indkaldt møde, så bekendtgør før der indkaldes til et sådant møde, at der foreligger en plan, hvor ud fra mødet skal formes. Vi er alle elever. Der findes kun én mester: Det immaterielle iboende og skabende element i hver eneste aspirant.


Sunday, 26 January 2020

Devolution:
Mineralerne forvitrer
Planterne forsvinder
Dyrene uddør
Menneskene går tilbage
til varmen.

:
Den tålmodige ved ikke, at hun er tålmodig
hun tror bare, at hun venter.

IIIIII
En motorvej på stesolid under samme sø:

Wednesday, 22 January 2020

Genopstandelsens breve:
Lad posthusene opstå igen; enhver købstad bør have mindst ét posthus, sådan som den kongelige forordning tilskriver det, sæt brevskrivning på skoleskemaet, sænk portoen. . . I Island liberaliserede man postvæsenet efter samme devise som i Danmark, men folk blev rasende og krævede de gamle posthuse tilbage; det har jeg ladet mig fortælle, at politikerne har måttet bøje sig for. Gid der var et tilsvarende folkeligt krav her i landet. Friark på finansloven nu! Mølædte kræmmersjæle, genopbyggelsen er større end skabelsen:
Sunday, 19 January 2020

*
Mit øje bygger øjenlåg til hver eneste stjerne:*Det vigtigste i livet er ofte uvist.Om at vinde og at tabe:
Når nogen vinder
fordi andre ofres
så er der ikke 
tale om en sejr
for menneskeheden.


Saturday, 18 January 2020

Solen og dens sol

Der er to sole, 
som du, 
hvis du stod længe nok 
det samme sted, 
som fx en japansk rødfyr gør, 
ville se kredse 
om hinanden, 
gennem rummet
som halvcirkler i et lemniskat.Miljøforbedringer (5)

Lav bænkebidderboliger. Jo mere forurenet en grund er, des flere bænkebidderboliger skal der anlægges. Rundt om alle vandværker anlægges der i en bred zone kæmpe bænkebidderboligblokke.


Friday, 17 January 2020

Skriget er dyrets bøn om at blive hørt og forstået
Der er en klode ved siden af denne, en bog ved siden af denne og skriget er den mest fundamentale og ultimative bøn: 
jeg genkender det og de børn, du skriger om:
Monday, 13 January 2020

Ønsket om
Ingen sakse til at klippe bunden ud af alfabetet
men håndskrevne breve forseglet med stempler og lak,
tak!

Sunday, 12 January 2020

Goffibus
Zyffyk  lakaka ify lamunry
zyk syf skylman maikork
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zytinnimas fyztu lakassyl tyolømpa
løsøf zy topaf pekukufyl som
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.


Matef zopekku bømykam bur
mahun zopåku lømmypaf
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakulkapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Mathøs tøf zot lommypaf
pytåf søsyfom togys bur
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zolæs løzurlem hyspur søkkyf lym
zyk mappyk jukus urmyfaita beks
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Mazyf snul vefmai tuffygal
zyolam symirki kamfisi mampa
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Mabur moffybøs tossonil
tyffyk kigosti pekuku frotol
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Topam kussyk tyrstolof
mazolman haf okku mofylti
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Apur mofyb zyftlimom sysnil
sykkåf maitar syspol
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zyf logafyf mokkurm tosarmir
zyo råj tåggi jibbi pasfibli
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Kittyf zol zåbak zopyr
tapaf myrsol orsy pekuku lyk
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Kizom okukurm sobe lopemax
topaf myrsolmon pekuku sob
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zyrmo kukurm torlorm masy kultofol
zyf pekukuf linsso kursy muf
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Zyrmo kurkurm jåk masalyb
maku pykusyl snygtul mef
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.


Zyr pekkuf tøf tøkkeltul mafems jorl
zyr tomta toffegyf saffram tyrk tokoz
kumnorku kurmnoku nolkylu
itomkuku korvku kulizykuju
zy huku kuku vekkufol zokkyk ka
jinkui zaykuj
salpåz toj rako volzusol
itomku kulizyk kujo kurmonoku
maful kavøru rakul kapampi  
jokki goffibus baf kykybaru.

Raphael Santi

Blev født samme dag, han døde.

Miljøforbedrende tiltag (4)
Alle beboelsesbygninger o.l. med tilstrækkeligt store udenomsarealer skal have tilknyttet skov af fx pil til at rense spildevand fra husholdning og sanitet. Nybyggeri kan kun anlægges, når det er tilknyttet tilstrækkeligt udenomsareal som basis for spildevandsskov. Ved store anlæg anlægges i tilknytning til spildevandsskov damme og søer. Når vandkvaliteten tillader det, kan disse tilsluttes det almene å-, flod- og søsystem.

Der gives statsstøtte til etablering af vandrensningssystemer som f.eks Vibela Flow. Regnvand i byer skal i højere grad løbe synligt i Vibela Flow lignende systemer.

 Hvilke storpolitiske strategier ligger der bag mordet på Quassem Soleimani?
Hvad er det værst tænkelige scenarie i Mellemøsten - set med amerikanske briller. At der bliver indgået en alliance mellem Saudi Arabien og Iran. Vil U.S.A. gøre alt, hvad der står i deres magt for at forhindre, at en sådan indgåelse finder sted. Ja. Er mordet på den iranske generalmajor Quassem Soleimani et sådant tiltag, der har til hensigt at forhindre indgåelse af nævnte alliance? Måske. Er det i så fald en strategi, som vil have den ønskede effekt. Nej.


Saturday, 11 January 2020

Miljøforbedrende tiltag (3)Der er temmelig megen forurening forbundet med at producere el-biler. En el-bil skal have kørt godt 200.000 km før miljø-regnskabet begynder at tale til fordel for den frem for fx en diesel-drevet bil. El-bilen i sin nuværende form er derfor på ingen måde den endelige løsning på transport i forhold til miljø og klima.

Friday, 10 January 2020

:::
Måske er vi bare lidt for tæt på til at skrive vores egen litteraturhistorie; men godt forsøgt - hvem end du er.Thursday, 9 January 2020

Miljøforbedrende tiltag (2)
Giv hvert år alle skolebørn minimum 500 gram træfrø hver; udpeg områder, hvor de må så frøene. Lad det blive en fast bestandel af årspensum. Hver skoleklasse går hvert år på Træets Dag en tur i "deres" skov.

Og hvis 500 gram bliver for stor en udgift på statens budget, så begynd med mindre og lad evt. børnene sammen med deres lærere selv samle en del af frøene i statens skove.

Kastanje, agern og bog er fx nemme at samle og vejer forholdsvis meget (i forhold til fx koreanagran frø o.l.)

Lovkrav om at alle nyproducerede vaskemaskiner har mikroplastikdispensere, der adskiller og opsamler mikroplastik fra spildevandet.

Meditation indføres som fast daglig praksis i alle landets skoler og arbejdspladser; samt på hospitaler og psykatriske bosteder, akutmodtagelser. Alle jobsamtaler på jobcenteret starter med ti minutters meditation for ansøger og medarbejder.

Beplant alle busskure med stenurtplanter (sedum) på taget.

Insekthoteller skal være en fast installation ved alle bygninger. Ved nybyggeri skal udformningen af insekthotellerne tage udgangspunkt i det insektliv, der er på den parcel, hvor bygningen ønskes opført.

Tilbyd fri Homeoprofylakse til samme sygdomme som det offentlige tilbyder vacciner for.Cyr ørøwæ-uluj ly duwynsbør

Duwyn astø

lavar ahyfønk

dunmyk heifi røf

mawy syk fumy

lamein hunycur

dyf ro uhymtyk

bink al virkur røkyl maføb 

amnel alpø kyrsør kuhusu-fyk turøsyr vyk amnelfia

alnyk ossip beful kynli knipfel

sybfue alb fløa lynham mulla laccifmy

kønu shøfi vysch

nøyf al kunmu hynlyl larki maføbe am mersy

am nøk hafy bafy vuklu dørnu-myf am nøkna

hamly bufyvl øb kyssy dynnum meysum 

åpyo øvyr bugek.spørgsmål til oraklerne:2020
2020
2020
2020
2020
2020Sunday, 5 January 2020

Statsministerens nytårstale 2020 (V)
Kids Rescues besked til Statsministeren:

Statsministerens nytårstale 2020 (lV)
Statsministeren startede sin regeringsperiode med at bringe en længe tiltrængt undskyldning til de i sin tid tvangsanbragte mennesker, der havde gået så gruelig megen fornedrelse igennem. Blandt andet af den grund, havde jeg set frem til Mette Frederiksens første nytårstale. Nu tænker jeg: Hvor længe mon ude i fremtiden kommer der en statsminister, som ser sig nødsaget til at undskylde for de horribelt mange anbringelser og tvangsbortadopteringer, som det er regeringens mål at realisere. 50.000 flere lyder målsætningen. Det er mere end 25 gange så mange som de ofte meget fejlbehæftede anbringelser, som pt er det aktuelle niveau. Tvangsbortadoptering er en foranstaltning, som blev indført af den forhenværende VLAK regering. Det er en snild måde at skubbe de offentlige udgifter over på de velhavende familier i Danmark, der af forskellige årsager ønsker at adoptere. Ud af den tangent bliver det klare mønster, at det kun er de rige, som må have børn. De fattige føder dem og de rige hugger dem - polemisk sagt. Er det virkelig, hvad I socialdemokrater ønsker!?

Friday, 3 January 2020

50000


50000 flere børn skal anbringes og flere skal tvangsbortadopteres - det er målet for den siddende regering. Altså rundt regnet mindst ét barn i hver eneste skoleklasse i hele landet.

Hvordan fremkommer det tal: 50000 børn? Og spiller det med i tallet, hvor mange penge, der spares ved tvangsbortadoptering i forhold til om disse børn bliver anbragt i plejefamilier?

Skal de tvangsbortadopterede børns adoptivforældre betale for at få lov at adoptere de tvangsbortadopterede børn, så går det jo ligefrem hen og bliver en klækkelig statsfortjeneste - lige ned i lommen på højere ministerlønninger.

Af den eksisterende lovgivning fremgår det, at det allerede, dog med en pligtig juridisk bistand til varetagelse af forældre-interesse og juridisk bistand til barns interesse, er en mulighed, at børn kan blive tvangsbortadopterede. Vil det så sige, at et nyt forslag sigter mod at flytte det juridiske forsvar og den juridiske vejledning over på pædagoger, lærere,  læger, psykologer, psykiatere sundhedsplejersker, jordemødre, sagsbehandlere og socialudvalgsformænd?


Flere børn skal tvangsbortadopteres:

Flere børn skal anbringes og tvangsbortadopteres:

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8:

Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.


Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.


Miljøforbedrende tiltag:

Styrk forskningen i spaltningen af vand til ilt og brint.

Afskaf reklameforsendelser eller gør dem til et tilvalg fremfor det modsatte.

Fortsæt den linje som amterne i hedengangen tid anlagde med at genslynge bække og åer, skabe gydebanker og skabe fri bevægelighed for Danmarks eneste flod.

Sæt fokus på så vidt muligt udelukkende at anvende rå naturmaterialer i alt fra bygninger og tøj til mad, kosmetik og maling.

Godkend Heilpraktik som den findes i fx Tyskland, gør uddannelsen statsgodkendt og statsstøttet; ligestil homöopatisk medicin med allopatisk medicin, udfas så vidt muligt brugen af fx de typer allopatisk medicin, som påvirker hormonbalancen i havets og de ferske vandes fisk.

Forbyd alt der kan tænkes at generere mikroplastik i naturen (her vil især bilernes dæk være en stor udfordring). Lovkrav om mikroplastikseperation i nyproducerede vaskemaskiner. Mikroplastik kan separeres i vand ved hjælp af lyd.

Sæt som krav og målsætning at hver bonde skal forøge muldlaget med fx 2 centimeter over en given periode (med givne hensyn til udgangsjordens beskaffenhed). Lad en evt. statsstøtte være afhængig af dette krav. Lignende krav og præmiering stilles til mikroliv og regnormebestand i både dyrkede og afgræssede arealer.

Staten støtter genrejsningen af de danske frugtplantager med særlig vægt på de danske sorter.

Styrk den kollektive traffik.

Lyt til græsrødderne, der allerede i årtier har eksperimenteret med alternative drifts-, leve og boformer.Samfundets naturlige værdiskabelse:

Afskaf penge som betalingsmiddel. Lad et hvert stykke udført arbejde registrere. Et udført arbejde kan udveksles med en andens eller andres udførte arbejde efter en udvekslingsmodel, som fastsættes ved trepartsforhandlinger. Det vil således ikke længere være attraktivt at 'arbejde sort' og hvidvaskning og aktiespekulation vil også være et sagablot. Alle vil være interesseret i at få deres arbejde registreret. Arbejde skal forstås i videste betydning. Således er det også et arbejde at studere, at filosofere etc. (dog skal visse arbejder ikke kunne accepteres som værdifulde - fx et bestilt mord, det skal ikke kunne udveksles med et andet udført arbejde. Hvilken rolle millitæret så kan have i den her aktuelle værdiskabelse, bliver derfor et stort åbent spørgsmål; forbrydelser forsvinder jo ikke som dug for solen).
 Nationalisér bankerne og omdan dem til registrations- og arbejdsudvekslings organer. Bankerne sørger for, at der for hvert registreret arbejde henholdes delparter, som henlægges til hospitaler, skoler, ældrepleje, vejnet, brandvæsen, politi, biblioteker, pensioner, handicapforsørgelse, basisleveomkostninger etc.


Ingen skabt ting og intet naturgivent materiale kan længere have anden værdi end værdien af det arbejde det har krævet at udvinde og forarbejde materialet.


Et hus skal således kun kunne omsættes i forhold til det arbejde, det har været at udvinde og producere de anvendte materialer plus det arbejde, det har krævet at bygge huset. Grunden huset er bygget på kan hverken værdisættes eller beskattes, men tilhører i princippet alle og kan på visse betingelser vederlagsfrit forpagtes i én generation.

Skattevæsenet afskaffes.

Thursday, 2 January 2020

Statsministerens nytårstale 2020 (ll)” Flere tvangsbortadoptioner er i direkte strid med den domspraksis, som i øjeblikket fældes over Norge ved den europæiske menneskerettighedsdomstol.
Den ringe og ulovlige sagsbehandling i anbringelsessager udgør allerede en stor trussel for danske børn og familiers ret til familieliv. Det kan blive en bekymring for børns rettigheder, hvis de samme sagsbehandlere får lov til at agere endnu mere aggressivt end de allerede gør i jagten på flere tvangsbortadoptioner.
De sidste par måneder fyldte skandalesagen i Frederiksberg kommunens familieafdeling forsiderne i den nationale presse. Vi ved at flere kommuner har 50-100% fejl i deres anbringelsessager. Flere og flere forældre og børn udtaler sig på de sociale medier om hvor krænkende, uretfærdigt og forkert myndighederne har ageret i deres familiesager.
Statsministeren fortsætter alligevel sit partis løfte om, at tvangsanbringe 50.000 flere børn, nu begrundet i enkelte udvalgte anbragte børns fortællinger.
Ja der findes børn i Danmark som ikke har det godt derhjemme og selvfølgelig skal vi som samfund beskytte og drage omsorg for disse børn.
Som sagsbehandlingen foregår i dag er der dog stor risiko for, at familier bliver gjort til udsatte familier under myndighedernes sagsbehandling. Det vil sige, at udsatheden var mindre før myndighederne blev involveret. Der sættes ofte krav til forældreegnethed som ingen forælder nogensinde kan indfri. Der indskrives vurderinger baseret på skøn uden, at bevisbyrden skal løftes af myndighederne. Der fuskes med sandheden og familien kan til tider føle sig så forfulgt af sagsbehandlerne, at de flygter ud af Danmark for at undgå justitsmord.
Det er under ingen omstændigheder et sundt fundament, at gennemtvinge flere tvangsbortadoptioner fra og vi vil derfor ydmygt anmode statsministeren om, at gøre sig bekendt med art.8 i menneskerettighedskonventionen, samt få ansat en ekspert i menneskerettigheder som sin rådgiver.”

Fra Facebookgruppen Hjertestilhed - stop vold mod børn.

hjertestilhed@hjertestilhed.dk