Sunday, 28 June 2020

Ivante
Ivante eller Ivanchai er en russisk fermenteret te, der laves af gederamsblade. Pluk planten inden blomstring, tag blade fra stænglen og stamp dem i et glas. Om stampningen ikke afgiver tilstrækkelig væde, da tilsæt vand. Vær sikker på, at der ingen luftlommer er i glasset. Lad blandingen stå med låg 2-4 dage ved stuetemperatur, max 24 graders celsius. Derpå hældes væden fra og bladene tørres med temperatur under 50 grader. Gederamsblade indeholder en del tannin garvesyre, virker beroligende og antiseptisk. Så døjer du med candida eller lignende er dette en god te at drikke tre gange dagligt.

Den blomstrende plante kan også høstes og blot tørres som den er til teblanding.

Men husk at lade nogle blomster blive til jordbierne.

Wednesday, 24 June 2020

Lewis profeti

“And how did you manage to bring so many souls to hell at that time? -Because of fear. -Ah, yes. Excellent strategy; old and always current. But what were they afraid of? Fear of being tortured? Fear of war? Fear of hunger? -No. -Fear of getting sick. -But then, no one else got sick at that time? -No. -Yes, they were sick. -I'm sorry. -Nobody else was dying? -Yes, they died. -But there was no cure for the disease? -There was. -Then I don't understand. - Since no one else believed and taught about eternal life and eternal death, they thought they had only that life, and they clung to it with all their strength, even if it cost them their affection (they did not hug or greet each other, they had no human contact for days and days); their money (they lost their jobs, spent all their savings, and still thought themselves lucky to be prevented from earning their bread); their intelligence (one day the press said one thing and the next day it contradicted itself, and still they believed it all); their freedom (they did not leave their house, did not walk, did not visit their relatives. ...it was a big concentration camp for voluntary prisoners! They accepted everything, everything, as long as they could overcome their miserable lives one more day. They no longer had the slightest idea that He, and only He, is the one who gives life and ends it. It was like that, as easy as it had ever been.”

Fra bogen ′′ Djævlens bogstaver til Hans Nevø ′′ af C.S. Lewis, udgivet i 1942. 

Sunday, 21 June 2020

::::
"Security without liberty is called prison"


             Benjamin Franklin.Pligten til som statsborger at tjene sit land:

Det burde ikke være en ret at blive folketingspolitiker. Men en pligt. Der kunne laves en model, hvor ud fra der via et computer-genereret program blev udvalgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Jeg antager at lignende programmer for udvælgelse af domsmænd allerede er aktuelt fungerende. Lad os sige at tallet for de 'udvalgte' var 333. Af disse kunne der ved direkte elektronisk afstemning afgives en stemme pr valgberettiget statsborger. De af de 333 der modtager flest stemmer, besætter så de forud bestemte forvaltningspladser i tinget. Al partivirksomhed er naturligvis afskaffet. Der sidder alene de mennesker, der forpligtigede af at være statsborgere, bliver udvalgt til at forvalte førelsen af landets kurs.

Embedsmænd og -kvinder med forstand på hver sit delområde skulle være ansat til at bistå det udvalgte antal statsborgere så de embedsansatte alt andet lige minimum altid overlappede to valgperioder. Deres ansættelse skulle afhænge af beståede prøver - udfærdiget af mennesker med indblik i de områder, embedsværket omhandler.

Forvaltningsministre valgt af folket ud fra den udvalgte skare - skal således ikke kunne ansætte eller afskedige ansatte i embedsværket. Afskedigelse af en embedsansat funktionær før tid bør alene være et anliggende for domstolen, som på dette område har en overenskomst med de ansattes fagforeninger.

Den trinvise neddykning i det absurde teater (2)

Der er det svimlende antal af fire personer, der er blevet smittet blandt de 15000 demonstranter. Og specielt her er det vigtigt at pointere, og jeg siger dig, det er ikke engang en joke: Der antages at være et stort mørketal.

Den trinvise neddykning i det absurde teater (1)Dyr kan ikke smittes....

Svin kan overhovedet ikke smittes ....

I to minkfarme er der fundet smitte 
som ikke stammer fra udlandet ...

En hund er tilmed smittet...

Jeg venter stadig på overskriften:

Gammel blodprøve fra 2019

viser sig at være positiv.Vejen til paradis
Det er på én gang både evolution og revolution i hvert enkeltes liv. Det er så effektfuldt som en dråbe der skiller olie fra vand - at beslutte for sig selv: Jeg vil ikke længere overvejende og som en besat beskæftige mig med, hvad jeg måtte have af anker mod en persons ytringer, meninger, holdninger, gerninger - men alene anlægge den synsvinkel at finde noget konstruktivt. Med det som fokus - at se hen til den andens højere jeg - forandres situationen - både for den anden og jeg selv. Så enkelt er det faktisk at komme til en harmonisk entré til en 'paradisisk tilstand'. Enkelt og kun så svært, som vi selv gør det til, fordi det er sådan bevidstheden fungerer. Vi opholder os ikke længe ved den paradisiske 'belønning' men opsøger snart nye kværnende mentale problemstillinger, det er en slags afhængighed af at løse mentale 'problemer'. En hjernens overkogte arbejdsnarkomani. Jeg skriver det kun, fordi jeg kender det fra mig selv.

Men det, der alt for ofte tages for en belønning efter endt problemløsning, er, der hvor det opleves med alle sanser åbne, i virkeligheden en frigørelse. Men med den sidste passage illustrerer jeg, hvordan et menneske sjældent opholder sig længe ved denne frigørelse, fordi problemløsnings-belønnings modellen er så indarbejdet i vores 'opdragelse' til 'civilisation'. Det ville være det vigtigste overhovedet i et sigte på at forbedre samfundet, at vi hver især kom til at øve os i at gøre oplevelsen af frigørelse til den elastiske oplevelse, den vitterligt er. Oplevelsen af evighedsmomentet: Åbningen af kronechakraet til den frit strømmende MODERENERGI.

Thursday, 18 June 2020

HUNDEFLØJTEN
Når hundefløjten lyder, adlyder du og siger, sort er hvidt, adskilt er forenet.

Når hundefløjten lyder, adlyder du og siger, mennesker er maskiner, trældom er frihed.

Når hundefløjten lyder, adlyder du og siger, tvang er omsorg, løgn er sandhed.

Når hundefløjten lyder, adlyder du og letter ben op ad dig selv.

Når hundefløjten lyder siger du: der står en blomst, selvom der sad en hund og sked

Når hundefløjten lyder siger du: alt er ret, selvom det er fordrejet

Når hundefløjten lyder, adlyder du! Gedulgd spørger jeg: hvor er du henne?

Lever du for enden af en hundefløjtes piiiiift!

Jeg siger: kom hjem til dig selv. Adlyder du?

Jeg bjæffer vildt..!

 Skrevet sammen med Lise-Lotte Kristensen og Jakob Andersen.

Monday, 15 June 2020

Sommerens snarlige kulmination
Naturen folder sig ud, selv bylivet er en del af naturens kredsløb. Drømmende lader menneskene sig rive med ud i verdens vidder, glemt er vinterens dybe indånding, som i sig selv aldrig blev tilstrækkelig dyb, fordi den moral, der nu træder ind i naturrigerne, lader årstiderne besøge hinanden og kaotiserer med sine veer; med et lille sving fra sommerfuglens vinge er du ét med tidens lethed uden at tabe det alvorsfulde blik tilbage på den kokon, der ligger tilbage og i sig selv er den tomhed som hvert sekund er fyldt til bristepunktet af.
Sunday, 14 June 2020

:::

Du kan kalde os alle sure
Du kan sætte os i karantæne
Men du vil aldrig tvinge os til at bukke
På din vaccines alter
Du kan prøve at tage vores rettigheder
Og splitte vores land med frygt
Men vi har set lyset
Vid, at din dommedag er nær
Fra alle steder hvor vi stiger
Fra hav til skinnende hav -
Er vi ikke længere menneskelige råvarer
Vi står i vores suverænitet.

A.G.

Wednesday, 10 June 2020

:::
GRUNDFLOVSDAG: 

Friday, 5 June 2020

Velkommen

velkommen til Becketts absurde teater; spotlys på munden der taler gennem et hul i forhænget, bliv ved med at lytte efter stilheden inde bag vandfaldet af ord. Intet er som det ser ud. Alt kommer for en dag. Hæld slanger fra de menneskeskabte krukker af isolation. Hvem kan overhovedet tale efter at have ligget med et knæ presset mod sin hals i ni stive minutter. Jeg kan ikke ånde, jeg kan ikke ånde. Det er sgu et helt samfund, der ikke kan ånde.

Tuesday, 2 June 2020

HVAD GÅR C19-KONSPIRATIONSTEORIEN UD PÅ?
”Du har nok hørt tale om C19-teorien, men hvad går den egentlig ud på? Få en indføring i konspirationsteorien som alle taler om.

Det vælter frem med nye konspirationsteorier i disse tider. En af de mest prominente og hurtigst voksende af disse er C19-teorien. Dens tilhængere kalder sig "Ronaer" hvilket henfører til endelsen af navnet Corona, fordi teoriens tilhængere mener, at der er en smitsom Coronavirus i omløb på hele planeten. De kalder sig også "normies", fordi de mener at de er de "normale" og at tilhængere af andre teoridannelser er helt galt afmarcheret.

TEORIEN

Teorien går ud på, at der i Wuhan, som altså er en by et sted i Kina skete noget på et marked som indbefattede noget suppe og en flagermus og ud af det opstod så det virus som er så centralt i hele teoridannelsen. I følge teorien blev store dele af den kinesiske storby smittet af det her virus og der var død, ødelæggelse og elendighed i kølvandet på dets spredning. Så spredte virusset sig videre til Italien (Hvorfor smitten tog sådan et langt hop imens den lod store dele af Kina være i fred går teorien ikke rigtigt ind på) og her døde italienerne, særlig de gamle af dem som fluer og hospitalerne var overfyldte og patienterne lå på maven med bøjede knæ i respiratorer for at afhjælpe symptomerne. Og så spredte smitten sig videre til hele Europa og til USA.

HELTENE

Ronaerne (altså tilhængerne af teorien) nærer stor tiltro til IT milliardæren Bill Gates. Han har en slags frelser rolle i deres mytologi og de hyller en forestilling om at Bill Gates vil producere en vaccine som vil kunne beskytte folk imod det "farlige" virus.

En anden lidt overraskende "helt" indenfor denne teoridannelse er den tidligere etiopiske politiker Tedros Adhanom. Det overraskende ligger i Tedros Adhanom faktiske startede sin karriere i organisationen TPLF og TPLF er klassificeret som terrororganisation i den globale terror database. Tedros har i det hele taget ligesom Bill Gates en temmelig tvivlsom historik, som de fleste af tilhængerne ser ud til at ignorere. Tedros er i dag leder af den internationale organisation WHO.

MEDIER

C19-teorien har deres egne nyhedsmedier specialiseret i at udbrede teorien. Her hjemme har de en meget stor og professionelt organiseret kanal, som de kalder DR og i USA er der en kæmpe kanal som heder CNN. Mange eksperter mener, at det netop er disse store velfungerende medieplatforme der er nøglen til C19 teoriens voldsomme succes.

TILHÆNGERNES SLOGANS OG SYMBOLER

Det er meget almindeligt, at tilhængere af teorien går med en maske som dækker mund og næse. En lille flaske med håndsprit er også en udbredt accessesery blandt tilhængerne.

Et udbredt slogan i bevægelsen heder "Stay Home, Stay Safe". Eller det mere aggressive "Stay The Fuck Home" som nogle af de mere radikale tilhængere har printet ind over deres profilbillede på Facebook. I det hele taget ser det ud til at det er den udbredte opfattelse indenfor bevægelsen, at det, at blive inden døre og undgå kontakt med andre er en dyd, hvilket naturligvis ligger i forlængelse af overbevisningen om, at der er et farligt og smitsomt virus i omløb. Tilhængerne mener at man kan bremse udbredelsen af virusset ved på den måde at "selv isolere".

DOBBELTTÆNKNING

Sjovt nok ser teorien ud til at trække på George Orwell konceptet "dobbelttænkning" i flere af sine budskaber. Dobbelttænkning i George Orwell dystopi 1984 går ud på ordkonstruktioner som indeholder deres egen modsætning for eksempel "Had er kærlighed". Vi ser i C19-bevægelsen således fraser som "ensomhed er fællesskab", "afstand er nærhed" og "social er asocial" anvendt ofte.

FRELSE

Bevægelsen har som mange andre bevægelser et frelsebegreb. Man venter på, at frelsen skal indfinde sig og frelsen ventes at komme i form af en vaccine. Når vaccinen er udviklet og når alle i hele verden er vaccineret skulle frelsen være opnået, bortset fra at den nok kun vil vare kort da en ny global pandemi jo til hver en tid kan lægge vejen forbi planeten.

ARGUMENTATIONSFORM

C19-teoriens tilhængere er kendt for en særlig argumentationsmetode. Når de udsættes for et kritisk udsagn, så siger de. "Det er der ikke skyggen af bevis for" og når så modparten lægger gode beviser på bordet, siger de, at de ikke vil kigge på dem, for de ved, at de er ugyldige. En anden metode, de ofte benytter, er, at erklære modparten inkompetent i forhold til at udtale sig. For eksempel hvis modparten siger "Det er en bil". Så kan de replicere: "Hvordan kan du udtale dig om, at det er en bil - du har jo ikke noget kørekort?".

AFTAGENDE SUCCES

Bevægelsen fik stor tilslutning fra begyndelsen af marts måned 2020, men hen mod slutningen af maj var det som om tilslutningen og tiltroen til teorien var dalende. Den dalende succes skyldtes nok, at der har været en del uoverensstemmelser imellem de udsagn som bevægelsens nøglepersoner er kommet med og så vidnesbyrd som er kommet fra andre kilder. En del af bevægelsens budskaber fremstår på den baggrund i dag som urealistiske og propagandistiske og det har nok fået mange tidligere tilhængere til at tvivle. Der er også begyndt at opstå tvivl omkring den vaccine som ellers er et helt centralt element i teoridannelsen. Mange tidligere tilhængere er blevet klar over nogle meget skadelige stoffer som findes i vaccinerne.

Det bliver spændende, at følge C19 bevægelsen fremover. Det store spørgsmål er om bevægelsen vil genvinde sin succes og få nye følgere, eller om den er gået ind i en opløsningsfase.”

Forfatteren til ovenstående tekst er ubekendt for nærværende blogger.

 

Monday, 1 June 2020

Kåre Mølbaks otte dage gamle svar:

Fra Pressemødet d. 12. maj 2020:

"Tak. Rolf Larsen fra Netmediet Hverdagsnyt. Jeg vil gerne spørge: Med de mange test, der bliver foretaget i øjeblikket, om borgernes data da vil blive gemt og registreret i Det Nationale Genom Register?

Statsministeren: Kåre.

Faglig direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak: Jeg hørte ikke den sidste del af spørgsmålet.

Rolf Larsen, Netmediet Hverdagsnyt: Vil data blive gemt og registreret i, eller registreret og gemt i Det Nationale Genom Register.

Faglig direktør i Statens Serum Institut: Nej, det vil det ikke gøre. Det vil blive, det vil blive gemt i de eksisterende journalsystemer, der findes i sundheden, således at det bliver dokumenteret, men det, der indgår ikke noget genomdata i det her projekt eller aktivitet."

:::
Hvornår blev båndoptageren veganer?

Da den slugte båndsalaten!


 

Wednesday, 27 May 2020

Om sandhedskærlighed og bevidsthedsudvikling
Er det muligt at arbejde med sine egne skyggesider helt uafhængigt af en omverden.

Kan sandhedskærlighed uden kærlighed til de nære omgivelser skærme én for mørket.

Den der går ind i mørket alene drevet af en drift efter sandhed for sit eget selv og idéen om overmenneskelig natur, bringer med tabet af sin forstand et offer.

Monday, 25 May 2020

:::Alle andre stod i genfærdets sted
hvor du vaskede deres blod med modermælk
snart var de mætte af duggens forstøvede ro
tunge af bladenes ultramarine ånde.

Et andet øre lagt mod myrernes kriblen
en hjelm løb over med skizofrene råb
løb ud langs vejene og så din aften komme mod dig
skæbnen blev en snurretop i øget fart.

En tårer kunne indtages under dobbelte sole
sådan at bo i en ventende krop
det der talte havde altid været
det kom til syne og blev

det du er.  

Sunday, 17 May 2020

:::
Langsommere at lukke vores hunde
ind ad tårens sidedør
kender afgrunden dit sidste smil
kun at huske dette ene
tonen gennem fuglenes forkullede vingeslag
op ad skorstenspibens lakoniske taktstreg
til altings ophør forstummet
i en lydløs natur
uden trøst.

Saturday, 16 May 2020

:::
Bedøvede blade af tårernes hunde
det der forløber forskudt
af stemmernes langsomme dvale
den lille glød i mørket
du kunne ramme med træernes brag
til barduner trak pløkkerne
op i vippende grene.Sunday, 10 May 2020

:::


»Det, der driver mig som statsminister, er et ønske om
at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, er vi nødt til at
tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft
hverken behov for eller lyst til.«
 
                 Mette Frederiksen, oktober 2019.


Wednesday, 6 May 2020

The truth:

"The truth doesn't care about our needs or our wants. It doesn't care about our goverments, our ideologies, our religions. It will lie in wait for all time."

                         Judy Mikovits.


Friday, 1 May 2020

:::
Skyerne har solbriller på
for at udvise lidt solidaritet
i dagens anledning.
Sunday, 26 April 2020

Menneskehedens skillevej
Menneskeheden er kommet til en skillevej. Hver enkelt menneske må nu vælge, om det vil åbne sig for den fjerde, femte, sjete og syvende dimension. Eller om det vil cementere sin frygt i den tredje dimension og blive stående tilbage i den gamle verden, slavebundet til modstandskræfternes regime.

Saturday, 25 April 2020

:::
Solens stråler kalder opvasken
sit bryst
endnu har ingen sneget dem
ud af træernes kroner
de sarte knopper vil
eksplodere for de violette
skyer vender tilbage
til sine hemmelige dage
og det menneske
bliver aldrig sin elskedes hund
i hjertet.:::
En svane mod tårnet
er slangens reb i himlen
af fløjt Gud
i hvirvlerne kalder.Friday, 24 April 2020

:::

Danza nell invisibile l'invisibile
Danza nel tuo cuore
Danza libera e fluida
Danza l l'essenziale

P.Danzico

Det helt centrale spørgsmål:
Alle raske mennesker fortsætter bedst med at være raske, ved hele tiden at kunne immunisere sig. Udkommet af den modsatte strategi har som sin underlægningsmusik spørgsmålet: HVOR MEGEN FRIHED ER VI I STAND TIL AT TAGE FRA DIG, SÅ DU STADIG FINDER DIG I OG ACCEPTERER, AT VI GØR DET.

Proportioner

Hver gang du krydser en af Danmark store broer, krydser du hen over det faktum, at der for hver bro, man bygger, kalkuleres et vist antal døde som resultat af arbejdet med at bygge broen. Det kan fx være et tal på 9 mennesker - og beregningerne holder som regel desværre stik. Vi tillader altså at 9 mennesker dør som den pris vi betaler for at kunne køre henover en bro. Selv fagforeningerne acceptere dette som et grundvilkår. Vel kan du indvende - men det smitter ikke, nej, men vi accepterer det for HVER ENESTE STORE BRO, der bliver bygget. For at landsdelene så at sige kan kramme hinanden. Ligesom vi accepterer, at der hvert år dør et sted mellem flere hundrede til to tusinde otte og hundrede mennesker af forskellige såkaldte almindelige sæson influenzaer. Der er endda døde et anseeligt antal helt små børn grundet sæson influenzaer. Hvorfor blev landet ikke lukket ned, når hver sæson nærmede sig, informationen fra SSI var jo gennem mange år fuld tilgængelig.
Men det helt store spørgsmål er - når nu næsten alle politikere er enige om, at der skal gøres noget for klodens klima, hvorfor har vi så ikke for længst lukket alle forurenende aktiviteter ned i lange perioder. Vi kan jo godt. Det har vi lige set. (Hvad følgerne så bliver for menneskeheden, ved vi ikke endnu - men for jordkloden er det foreløbig kun et plus, for jordkloden er vi ikke meget andet at regne end klodevæsenets vira).

:::
Inde bag alt det onde
kommer Kristus til syne
i lejrene kysser han
de tortureredes øjenlåg
selve jordens kerne
stråler fra hans ånd
alle gitrene spændt om kloden
sprænger han
med sin hærskares silkevinger.Thursday, 23 April 2020

21 oplevelser af verden:


 1. Jordkloden er et levende væsen.
 2. Solen er et levende væsen.
 3. Et stykke af solen er jordklodens kerne.
 4. Månen er et asylcenter for statsløse væsener og eftersidningslokalitet for Coronas Vidner. Månen trækker i havet og en del af Coronas Vidner var i deres tidligere liv romerske legionære, der forfulgte Jesu disciple.
 5. Et stykke af månen er inde i jorden.
 6. Det er et stykke af månen, der kalder havet tilbage til sine kilder.
 7. Jordens kilder er klode-øjne, der løber i vand.
 8. For at kunne se solen gennem jordskorpen skal man have gået så meget ondt i gennem først.
 9. Hvalernes sang er en slags fuglefrø i det øjeblik de begynder at spire.
 10. Både solen og månen længes efter at komme hjem til sig selv. Og hinanden.
 11. Solen har en tvilling.
 12. Når den ene er ude, er den anden inde.
 13. Solen er eventyret om Tornerose.
 14. Alle stjernerne er lige så langt fra hinanden som atomerne i en sten. De bevæger sig lige så hurtigt eller lige så langsomt - alt efter perspektiv. Du kan stikke din hånd ind igennem en sten. Men pas på med dét, hvis du ikke vil have et ophold på Sct. Hans med deraf følgende tyskerhjelm. Af bly.
 15. Når du ser en kat på en blomstereng og nattehimlens stjerner ved højlys dag, så ved du, at du er inde i et musikstykke af Henrik S. Holck.
 16. Vi har set, at verden kan blive oplyst, derfor går vi ud fra, at solen findes.
 17. Det 21. århundredes kraftige storme er universets sommerfuglesuk.
 18. Menneskeheden var i sin urbegyndelse én eneste brombærformet planet. Brombærplanetens overflade bestod udelukkende af menneskenes udadvendte fødder. Atmosfæren rundt om brombærplaneten bestod af regnbuer. Der var lige så mange regnbuer, som der senere blev individuelle mennesker.
 19. Universet er et levende væsen.
 20. Menneskene er jordklodens vira.
 21. Men menneskene er også andet end det. Vi hjælper med at udbygge et nervesystem for kloden.
  Monday, 20 April 2020

  T.R.:AUM  Vi var inde i maskinrummet vi betragtede de små ændringer der hele tiden skete vi klappede hunden hunden var ikke død den slappede bare rigtig godt af inde i maskinrummet hvor hjerteslagene kørte på dobbelt destortion og bølgerne af bas gav os tomhedens ro alle de små ændringer som hele tiden skete klappede os inde i maskinrummet vi betragtede at de klappede og tonerne holdt aldrig op blev aldrig afbrudt men fortsatte bare hele tiden skete vi inde i maskinrummet hvor ekkoet af vores åndedrag blev forstærket i det uendelige som en flodbølge der var over os og blev et himmelrum af små ændringer inde i maskinrummet var vi og de små ændringer fik os til at glemme alt om hvordan vi i virkeligheden hele tiden døde med små ændringer trådte vi ind i et andet universelv inde i maskinrummet som var en færge af lyd og elektriske impulser vi red på tonerne og var selv den lyd vi betragtede de små ændringer var livet selv som det voksede ud af os vores lunger slap billeder ud i æteren vi alle kunne dele med hinanden vi kravlede op af hvert billedes stærke lianer vores lunger var efeuens lattermilde glæde ved spurvenes pludren det var de små ændringer som hele tiden sker i bikager sad vi i ankler til knæene og lod rummene synge igennem os vi var et med alle væsener alle væsener var et med os gennem vores åndedrag delte vi skæbne med alt.


   

  Saturday, 18 April 2020

  ...

  JEG ER INGEN SORTEKUNSTNER
  JEG ER INGEN SORTEKUNSTNER
  JEG ER INGEN SORTEKUNSTNER
  betragt det som en dur-akkord:  Det ligner mine hænder
  Det ligner mine hænder
  der kommer ud af det blå
  imens ordene kommer haltende
  med en egen gentagen skønhed.

  Det ligner mine hænder
  som de borer sig ind i skyernes hvide lagen
  ud af alt det blå
  du stirrer ind i gennem mine øjne.

  Det ligner mine hænder

  med springfloder fossende
  uden på huden
  imens fingrene 
  holder fast i den drøm, du er.  Tuesday, 14 April 2020

  Om frihed knægtes til fordel for sikkerhed, mistes begge dele.
  Hvert enkelt menneske er sin egen skæbnes første forudsætning. Det er derfor rigtigt at sige, at menneskene kun frivilligt og i frihed opfylder deres formål. For der er en plan; der er et højere formål. Modstandsmagter mimer denne plan, således at mange vil kunne forveksle dette med deres højere formål. Du vil kunne kende forskellen på det højere formål og det der blot mimer det, ved graden af din frihed. Mister du din frihed gradvis stykke for stykke ved at underlægge dig det du for en stund forledes til at opleve som et højere formål, er det modstandskræfternes formål, du tjener.

  Du kan nu spørge, hvorfor mimer modstandsmagterne et formål, de vel ingenlunde kan fatte det fulde omfang af. Det gør de, fordi de som et lavere aspekt af det højere formål, oplever sig kaldede til det. Det er oplevelsen af at være skubbet tilbage - ikke at være kommet helt i synkronitet med netop deres eget højere formål, der gør, at de begynder at mime, at de begynder at ville være modstandere igennem mimekunst og forførelse. Men der er i virkelighed kun ét højere formål og der er intet uden dette. Det er kun perspektivet, der afgøre om det højere formål opleves i sit fulde potentiale eller tværtimod kun opleves i kraft af en skygge-oplevelse. Det gode og så det mindre gode, som hundens logrende hale.

  Monday, 13 April 2020

  :::
  En krop overhældt med honning
  modsætningernes solnedgang i et forskubbet univers
  alting går tilbage til de stejle bjerge
  hvor fra kildevæld
  ophæver forbandelser
  med forbyttede skud
  helt modsat hjertets slag
  og hestenes hovslag
  mod de sammenstyrtende krypter
  i ørkenens hede sand.

  :::
  At opløses i regnen
  i en port ved seerskens kviksand
  foran et af skæbnen afsporet kys.

  Din skoletid venter på dig
  og kommer tilbage
  som en leviteret drøm.

  Af alle grænser
  er træernes sødmefulde skygge
  det der fører dig op
  igennem det sidste vrinsk.


  LOVE
  Hav ikke for stor tillid 
  til love lavet af mænd
  men for love lavet af kvinder
  bør du bøje dig i støvet
  og krybe som en slange.  Set i bakspejlet ganske vist:

  En af Danmarks historiens største fejl vil muligvis vise sig at være at lukke landet ned i foråret 2020. Under alle omstændigheder kan der til hver en tid være afgørende forskel på et politisk tiltag, der er begrundet i sundhedsfaglig viden og så et tiltag der IKKE er funderet i eller begrundet med sundhedsfaglig viden, men blot er et tiltag, som det dog er sundhedsfagligt forsvarligt at føre ud i livet. Der er med andre ord, især med nedlukningen af Danmark, afgørende forskel på sundhedpolitik og sundhedsfaglighed. Men det var imponerende imens det stod på, at sådan noget kunne foregå i lille Danmark med et enigt folketing i ryggen. Det imponerende er for mig at betragte VILJEN I SIG SELV. Og tænke på, hvad den kunne have bevirket, hvis de havde sat den ind på alt det, de siger, at de går ind for.

  De kunne jo - nu når den danske økonomi viser sig at være så bund solid - have investeret i sygehusenes normeringer, materiel, rengøring og infrastruktur. I stedet for de årligt tilbagevendende spareøvelser. De kunne have beholdt produktionsdelen på det senere Sheikens Serum Institut på danske hænder. De kunne have ladet være med at åbne for privatisering af hospitaler. Og de kunne frem for alt have sørget for radikale klimabegunstigelser til gavn for et rent og sundt miljø i Danmark.

  Menneskeheden og menneskeracerne

  Der findes kun én menneskehed; men flere forskellige menneskeracer, hvoraf et par stykker er uddøde gennem æonerne. Hver menneskerace har sit særpræg at bidrage med og hver race har efter min universelle opfattelse lige ret til at være på vej. At vi generelt set ikke længere bryder os om at tale om forskellige racer, er historisk betinget. Det forstår jeg godt og det anerkender jeg. Der er alt for mange mennesker, der ikke kan rumme forskellighed. Det skal vi blive bedre til. Når alle erkender, at ethvert menneske har ret til at være på vej, at vi alle er rejsende under det der til enhver tid bør være de samme betingelser, så er det faktum, at vi grundlæggende er forskellige, at ethvert menneske er unikt stående i sin individuelle skæbnestrøm.


  Sunday, 12 April 2020

  Strategi og logik og manglende logik
  Logikken halter altså gevaldigt i postulatet om, at vi skal passe på de ældre og de svagelige. Et ulogisk spring af den type tyder på, at det politisk set aldrig har handlet om at passe på denne befolkningsgruppe. Det har alene handlet om, at sikre at sygehusenes kapacitet, som en hver politiker jo selvsagt må vide år for år er blevet afkrævet 'mere for pengene' og alt af den skuffe. Fra Sheikens Serum Instituts årlige statistikker er det et kendt fænomen, at dem der skal dø, de hvert år dør i hobetal. Vi lever sært nok ikke evigt. Det har ingen influenza vaccine ændret synderligt på. Måske i nogle tilfælde endda tværtimod. Hvis det politisk set havde handlet om de ældre og de svagelige, så havde alle foranstaltninger gået ud på at isolere denne befolkningsgruppe (der jo består af en masse enkelt individer). Fra et sundhedsfagligt perspektiv har tiltagene også gået i netop denne retning. Rigshospitalet har sendt besked ud til formoder jeg alle de kan tænke sig ikke kan tåle at stifte bekendtskab med nærværende forårsbebudervirus, at de skal gå i selvvalgt hjemmekarantæne. Det politiske tiltag burde have fulgt denne intention og ladet resten af samfundets individer opnå flokimmunitet. Det ville være at skåne de ældre og de svagelige. Og dansk økonomi, der jo forhåbentlig skal og vil kunne komme til at bære omsorgen for alle i vores samfund.

  :::

  Elevatoren kører i øjeblikket ned gennem atmosfæren over arktisk med en hærskare af brudesvende.

  Personer uden relationers særlige sårbare stilling i samfundet:
  Min lokale avis skriver direkte (og det plejer jo at være ren afskrift efter rygters bureau) at "man har taget massegrave i brug for at finde plads til de mange personer, der dør som følge af smitte. Det viser dronefotos fra øen Hart Island, der ligger ved byen New York. Billederne viser personer iklædt hvidt arbejdstøj i færd med at lægge lyse trækister i jorden."
  Vendingen "finde plads til de mange personer" vil, når det ikke i samme sætning sammenholdes med, at pladsen både nu og tidligere i mange år har været brugt til begravelse af døde uden relationer, det vil af befolkningen bliver opfattet sådan, at der dør så mange, at der ikke er plads til dem på de vanlige kirkegårde. Det korrekte havde været at skrive at 'man som vanligt begraver døde uden relationer på Hart Island. Det ugentlige tal begravede er i øjeblikket syv gange af, hvad det plejer at være.' Og så kunne man have tilføjet oplysning om, hvilke særlige forhold, der gør sig gældende for disse døde mennesker uden relationer, der gør, at deres dødstal er væsentlig højere end for den resterende del af befolkningen.

  :::

  Vi skal ikke nødvendigvis tale om alle med storhedsvanvid; men følg pengene tilbage ind i den enes store vanvid, som allerede for længe siden er navngivet. Jordkloden er et levende væsen og inderst inde i dets kerne gløder dets oprindelse med en tynd men for menneskene mange kilometer skal af ondskab, som billedligt talt vil krakelere som et lag af tørret ler uden på en heliumballon, der sprænges, når tiden kommer. Og tiden kommer nu, vær helt rolige med det. Hav fred i hjertet. Hav ingen frygt. Vi jer til brudgommen som trækker sit slips i striber over kloden!
  Saturday, 11 April 2020

  ;;;

  THE GATES TO HELL:
  :::
  Civilian dwelling night : point zero :  :::
  Sneglene er stjernebilleder
  i en verden af grønt krystal
  harene springer i det grusede lys
  hver enkelt mikrobe bringer bud fra solen
  brudgommen gifter sig med klodens liv.  :::

  Imens den sociale kontrol blev næsten total
  sang danskerne vuggesang for demokratiet.  Thursday, 9 April 2020

  Taksigelse:
  Tak for hver dag
  tak for dine stjerners vrimmel
  tak for aldrig at være helt alene fordi du er i alt
  tak for de evner jeg fik lov at tage med mig her ind
  tak for alle fejlslagne ambitioner
  tak for hvert et brombær og brønden jeg fik lov at drikke af
  tak for håbet gjort til minde og for mirabelletræernes flor
  tak for skriget du gav mig mod til at skrige
  tak for den skønhed du åbnede mine øjne for
  tak for roserne og tankens frie mulighed
  tak for filosofi og åndedrag
  tak for skyerne og himlen blå
  tak for regnens dråber og storbyens tilhuggede sten
  tak for længslen efter paraplyer under gadens brosten
  tak for regnbuerne og alle ufuldendte proportioner
  tak for børnene du gav en krop
  tak for smerten og skæbnens lov
  tak for sygdommens tornekrone som blev gelænder
  tak for lyset intet mørke tåler
  tak for visheden og tvivlen
  tak for hjerteslaget og for tiden
  tak for rum at fylde ud
  tak for sjælens sorte nat som blev musik.


     :::

  "Du, som sagde i Hjertet: "Jeg stormer Himlen, rejser min Trone deroppe over Guds Stjerner, tager Sæde på Stævnets Bjerg i yderste Nord, stiger op over Skyernes Højder, den Højeste lig" - ja, ned i Dødsriget styrtes du, nederst i Hulen!" (Es. 14:13-15)  Wednesday, 8 April 2020

  :::

  Minderne blev boende
  og hjemsøgte mig hver nat
  fra et sted der ikke længere findes.

  Tuesday, 7 April 2020

  Afhængighedens mørke
  Jeg har set mørket; det sad bag et forhæng med en fiskestang i hånden. Der var en slags skævt smil på dets læber. Der var grønne og violette nuancer i dets skællede ydre. Det troede nok, at det snart havde mig på krogen. (Igen). Jeg slap forhænget og lod mørket passe sig selv. Mørket var en stakkel bag det forhæng. Mere end fortabt uden min sjæl. Det sidder sikkert stadig sammen med sine søde venner og fisker i intetheden efter andre efterladte og fortabte sjæle. Du kan selv se efter - hvis du tør.  Sunday, 5 April 2020

  :::

  Klippekorts ordning?
  Holder frisøren ikke lukket?
  Eller er der åben for take away
  Til dem med hentehår!?


  :::


  Coronavirus
  så lille den end syner
  bærer dyrets tal.   

  :::
  Jeg ved
  jeg
  ikke kan varme
  de døde med mine
  hænder
  mod deres grave
  de døde lever
  i mine minder
  og i øjeblikke
  hvor tiden står stille
  begravet med al den næring
  sjælen aldrig fik.  Saturday, 4 April 2020

  :::
  Luften bar alle dine vinger
  til dit ansigt vendte sig i hyl
  så mange ekstra gange
  at bære himlens trappe hjem
  i en vædders drikkehorn
  at føde verden med sit tegn.
  DYRETS : : : : : : : : : : : : : : : : : : TAL TAL TAL
  BELSEX
  MARULA
  DREAMZ
  NATOGI
  LONGEM
  GNOLEM
  CORONA
  FUCILO
  SANKAT
  HELVAS
  THORAD
  Friday, 3 April 2020

  Hin enkeltes ansvar

  Enhver ønsker vel som udgangspunkt at være en lovlydig borger, så længe der er en oplevelse af at leve i et demokrati, hvor folkevalgte laver lovene. Men hvis det enkelte individ får oplevelsen af, at den normale sindige forretningsgang ryger fløjten og love bliver lavet så hastigt, at ingen fagkundskab synes at være med på seriøst råd OG/ELLER at den overvejende del af befolkningen er så forført, at den af frygt er parat til at gå i takt og finde sig i alle slags frihedsindskrænkninger, så bliver det det enkelte individs ansvar at udvise så megen moralsk fantasi, det overhovedet kan, for at holde en våge åben i samfundet.

  Hastelovgivning som præventiv revselse:

  At man bruger gamle paragraffer, der i sig selv vel skulle være fyldestgørende nok (qua en i danmark tre-deling af magten), til at klampe en hastelovgivning igennem, der betyder "skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19 og blokering af hjemmesider, hvorfra der begås visse lovovertrædelser, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19" betyder, at hastelovgivningen i første omgang skal virke øjeblikkeligt afskrækkende og pacifiserende på evt. kritiske røster og om dette ikke har sin virkning, så er gældende lovgivning endvidere både blevet specifiseret og skærpet, således at der kan indstiftes en regulær praksis med at lade al kritik forstumme. 4 måneders fængsel for at udtale sig på en måde sundhedsmyndighederne ikke finder korrekt. Og 6 års fængsel for at stille op for anden behandling, end den sundhedsmyndighederne anviser - fx i form af den almene tvangsvaccine, som det også har været tvingende nødvendigt at folde ud af tidligere gældende epidemilovgivning, vidner om en sundhedspolitik med en helt anden agenda, end der synes at være sundhedsfaglig belæg for.

  Gradvise ændringers radikale katastrofe


  Det er rigtig, at det er vanskeligt at ændre adfærd. Til gengæld er det ikke svært at bringe frygt frem i folkemassen. Men et opmalet trusselsbillede får ikke hele folket til radikalt at ændre adfærd fra den ene dag til den anden. Til gengæld sløre frygten hver enkelt menneskes evne til at se klart. Og under et sådant manglende klarsyn accepteres enhver gradvise justering, der foretages i henhold til den opmalede frygt. Glidningen fra sundhedsfaglige tiltag over til såkaldt sundhedspolitiske tiltag sker om ikke umærkeligt så dog vedvarende. Ord som MENTALHYGIEJNE, TANKEKONTROL og ENSRETNING synes at være ord, der ligger på tungen, som beskrivende for den retning en sundhedspolitik, der mere og mere bliver sig sit eget væsens vilje i stigende grad frigjort fra sundhedsfaglige belæg, bevæger sig både i sit sprog, sin ageren og sine lovgivningsmæssige tiltag. Magten udstiller således sig selv, som det, den er.

  Vi står foran eller midt i fundamentale samfundsmæssige forandringer; og vi skal glæde os over, at en ny kultur nu er ved at blive født.

  D
  et er ikke politisk vilje til handling, der mangler, det kan vi se af den foreliggende situation. Spørgsmålet er blot, hvilken idé det egentlig er politikerne (tror) de har spændt sig for.