Wednesday, 6 July 2022

Attentat mod Georgia Guidestones

 Det forlyder, at der her til morgen har været et attentat mod Georgia Guidestones. Da monumentet anses for at være af symbolsk karakter fuld af fremtidsbesværgelser - må attentatet mod det anses for at være af en lige så symbolsk og modsat rettet karakter. Det er dog kun en del af monumentet, der har lidt total skade. Men som nævnt - den symbolske betydning er nok det, der vejer mest i denne sammenhæng.
Hun vidste jo udmærket, at der ikke var lovhjemmel:

 

 

“Det er i mine øjne ikke en forkert beslutning, at minkene skal slås ned. Det er heller ikke forkert, at minkavlerne i Danmark bliver ved med at slå deres mink ned, SELVOM DER NU MANGLER DEN LOVHJEMMEL.”


HER.

Om den onde race

 

"De som ikke primært har anvendt opholdet i kroppen som anledning til at nå jegbevidsthed, men som har vokset sig sammen med den, vil stige ned i afgrunden; de vil danne den onde race.

De har vendt sig bort fra Kristusimpulsen, og ud fra deres sjæles hæslighed vil de igen udforme den dyreform som mennesket havde i tidligere tider. I dyreagtige former vil den onde race med sine vilde, forfærdelige drifter være der nede i afgrunden. Og når de som har forbundet sig med ånden, har optaget Kristusimpulsen i sig, forkynder hvad de har at sige med hensyn til foreningen med navnet Kristus-Jesus, kommer bespottelsens navn til at lyde nedefra, en krads afvisning af alt som fremtræder som åndelig forvandling."

Rudolf Steiner JOHANNES APOKALYPSEN - Tolv medlemsforedrag holdt i Nürnberg fra 17. til 30. juni 1908.
 

At modtage intethedens tunger

  

De skuffer, søstre trækker 

          ud af hinanden med et lille skrig,

gav sig, når bare jeg gav slip

du var ikke interesseret i en elsker

sagde du

men din tunge var som ild i rygende aske

ud af din moder kom et møbelhus

alle skår var din faders konfliktfyldte katedral

ved syvtiden rykkede festen ind i dit kammer

måned gamle roser stod intakte i nødblus

som en kighoste fra kirsebærtræernes blomster

gik vi i en regn, der aldrig syntes at falde

men holdt sig svævende som en em

fra vores læber gik en sti til mange hytter

vuggende mod de yderste klitter

ætsede solen sit hovtryk

ind i den mod brosten fladtrykte fælg.

 

 

 

 

 

 

 


Der er et sælsom lys på himlen i nat

 

 

Der er et sælsomt lys på himlen i nat

Vorherre har spændt vinger om vor klode

blodmånen tar i horisonten fat

lyset strømmer ned igennem mit hovede

 

Der er et sælsomt lys som himmelvinger

et ribben som med sønnesolen ringer

hvor han går står ozonen i striber

brudgommen gir os sjælehimlens viber.

 

Der er et sælsomt lys udstrakt på himlen

det får mig stille til at stå og gyse

 jeg mærker denne mægtige svimlen

på tærsklen vil en bryllupsklokke lyse. 

Tuesday, 5 July 2022

Pensioneret dommer og retspræsident samt chefjurist i mere end 40 år ved danske, udenlandske og internationale domstole, Torben Goldin, skriver om Minkmassakren:

"Undertegnede er det sidste og eneste nulevende medlem af Undersøgelsesretten vedr Tamilsagen, som de fleste af jer nok husker lidt om.

Minksagen drejer sig om noget helt andet, naturligvis. Eller gør den?
I begge sager er der begået alvorlige fejl af ledende ministre, herunder statsministeren, og en række centrale embedsmænd.
I Tamilsagen rejstes der kun Rigsretssag mod een minister (justitsminister Ninn Hansen) og - i hvert fald foreløbig - ser det ud til, at dette slet ikke sker i Minksagen.
Hvorfor? Fordi det formentlig er svært at bevise, at ministrene i Minksagen på grund af uvidenhed har været klar over, at de handlede ulovligt (eller optrådte groft uagtsomt).
Som Bertel Haarder skrev for nogle dage siden i Berlingske Tidende, er dette dog ikke ensbetydende med, at statministeren bare kan lade som ingenting - hvilket hun rent faktisk gør lige nu 😵‍💫
Bertel Haarder skrev bl.a.:
“Det danske parlamentariske ministerstyre går ud på, at der altid er en minister, der kan drages til ansvar. I Minksagen bør ministrene, inklusive statsministeren, som sad for bordenden, selvfølgelig tage det fulde ansvar, både for de udførte ulovligheder og for den mangelfulde begrundelse for den kostbare udryddelse af alle mink inklusive avlsdyr uden for sikkerhedszonen. Det gør ikke den store forskel, om ministrene vidste, hvad de gjorde. Det er deres ansvar under alle omstændigheder. Det gør derimod en forskel for embedsmændene.
Det er fremgået, at den omfattende og katastrofale beslutning blev truffet på under en time i regeringens koordinationsudvalg, uden at nogen havde nået at læse papirerne. Det gør måske ikke statsministeren eneskyldig, men kissejavet og presset for omgående handling har hun jo ansvaret for. Hun sad for bordenden og konkluderede. I øvrigt har et ministerkollegium som bekendt et kollektivt ansvar for beslutningerne. Ellers er den parlamentariske kontrol illusorisk.
[Der] er … kun én ting at gøre, når der begås ulovligheder og træffes omfattende beslutninger på ufuldstændigt grundlag: Så må også statsministeren følge sin departementschefs råd og lægge sig ned og rulle. Ellers må et folketingsflertal eller en rigsret få hende til det …Statsministerens forsøg på at gøre sine ledelsesfejl til systemfejl, der skal rettes med et demokratiudvalg m. v., er pinlig udenomssnak.”
Jeg er 100% enig. Og jeg fatter simpelthen ikke, at en række af landets højeste embedsmænd, herunder Statministeriets og Justitsministeriets departementchefer og Rigspolitichefen, på trods af ekstrem kritik over deres åbenlyse, banale og meget indgribende fejl, ikke mindst af respekt over for sig selv, kan blive siddende i deres stillinger, indtil en personalemyndighed måske først om et års tid, har truffet en afgørelse.
Specielt om rigspolitichef Thorkild Fogde skriver professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing - ligeledes i Berlingske Tidende - bl.a., at
“Umiddelbart har vi her en politichef, som selvom han er klar over, at der ikke er hjemmel, alligevel står på et pressemøde og taler om at skrue tempoet for aflivning af mink op … For flere af de andre embedsmænd, som får historisk hård kritik, må vi lægge til grund, at de ikke nødvendigvis har været vidende om den manglende hjemmel. Med Thorkild Fogde ved vi, at han vidste det, før han på et pressemøde vildledte”.
Igen er jeg helt enig. Der foreligger et klart bevidst lovbrud … af landets øverste politichef …
Det synes som om regeringen og dens støttepartier helt og aldeles har mistet overblikket og tabt al sund fornuft. Almindelig anstændighed og praksis kræver - efter min mening - at de pågældende embedsmænd straks - dvs. øjeblikkeligt - suspenderes fra deres stillinger og afventer deres skæbne andet steds …
Fejltagelserne har kostet samfundet og minkavlerne millioner af kroner og påført tragedier og tab af livsværk.
Som følge af en katastrofal forhastet og uigennemtænkt beslutning, truffet og sat i værk af regeringens topministre og nationens absolut øverste embedsmænd, uden lovhjemmel.
Jeg har i årevis kategorisk afvist alle påstande om, at Danmark var en “bananrepublik “.
Nu er jeg ikke længere helt så sikker …"
Torben Goldin - pens. dommer og retspræsident samt chefjurist i mere end 40 år ved danske, udenlandske og internationale domstole.

Findsen vs Fogde

 Det er nok en *bred kreds af myndighedspersoner*, der har en finger med i at påpege, at Findsen taler med sin mor for det er meget vigtigt at påpege, når nu en *bred kreds af myndighedspersoner* mener, at der absolut skal statueres et eksempel for den *brede kreds af myndighedspersoner* bryder sig bestemt ikke om, at det er blevet offentligt kendt at alle samtaler i Danmark bliver optaget og lagret af en *bred kreds af myndighedspersoner*.

 

Til gengæld opfylder Fogde til fulde Agendaen om at afskaffe alle husdyr, så ham skal ikke påpeges på eller løftes dyner ved, ham må godt tale med sin mor og køre uden lovhjemmel.
 

Krimi á la Minky:

 

”Betjenten: Du kører alt for hurtigt!

Mig: Det vidste jeg ikke, så det er ikke min skyld.

Betjenten: Det er ikke en undskyldning. Der står klart på skiltene, hvor hurtigt du må køre.

Mig: Det har jeg ikke læst. Det var der ikke tid til, når det gik så stærkt.

Betjenten: Det kan du heller ikke bruge som undskyldning. Jeg skal bruge din GPS som bevismateriale, da den viser hvor hurtigt du kørte.

Mig: Den er desværre lige blevet nulstillet og al data slettet.

Betjenten: Hvorfor i alverden har du gjort det, der er da ingen der sletter deres data på en GPS!?

Mig: Det er af sikkerhedsmæssige årsager, noget den gør helt automatisk.

Betjenten: Ved du hvad, alt det her lugter langt væk af dårlige undskyldninger. Du må møde op i retten og forklare dig foran en dommer.

Mig: Det er der ikke et flertal for. Min kammerat der sidder her ved siden af, han tager mit "parti", så vi er 2 imod 1. Men nu skal vi se fremad og ikke hænge i fortiden, så jeg kører videre.

Hav en fortsat god dag..." 

Operation Gladio

 

"The Danish stay-behind army was code-named Absalon, after a Danish archbishop, and led by E.J. Harder. It was hidden in the military secret service Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). In 1978, William Colby, former director of the CIA, released his memoirs in which he described the setting-up of stay-behind armies in Scandinavia:[51]

 

The situation in each Scandinavian country was different. Norway and Denmark were NATO allies, Sweden held to the neutrality that had taken her through two world wars, and Finland were required to defer in its foreign policy to the Soviet power directly on its borders. Thus, in one set of these countries the governments themselves would build their own stay-behind nets, counting on activating them from exile to carry on the struggle. These nets had to be co-ordinated with NATO's plans, their radios had to be hooked to a future exile location, and the specialised equipment had to be secured from CIA and secretly cached in snowy hideouts for later use. In the other set of countries, CIA would have to do the job alone or with, at best, "unofficial" local help, since the politics of those governments barred them from collaborating with NATO, and any exposure would arouse immediate protest from the local Communist press, Soviet diplomats and loyal Scandinavians who hoped that neutrality or nonalignment would allow them to slip through a World War III unharmed."


Citeret fra wikipedia HER 

:::

 Stæren prøver at
ramme mig med kirsebær
men flyr min applaus.

 

Monday, 4 July 2022

:::

 Hvor mange døde mink

kan der være i en næse?
 

:::

 

 

 

 

 

 

 

Alt det gode og grusomme

glider bort i en let berøring

vi kalder glemsel.

 

En lille smuk åbning er dødens port for engle

  

Kun en prik i mørket på den ellers ensomme balkon

som roret i bølgernes ivrige virvar

han står og ryger en cigaret 

     og mimer næste partitur for en sammenklappelig

passion

vi opdager det først da han falder om

alle sæsoner begynder uhjælpeligt med et fint lille vers

og en bue trukket så langsomt over din cello

at tonen synes punkteret af glød.

 

Om Det Sære Tilfælde Sirhan Sirhan:

 

HER.

Saturday, 2 July 2022

Normdigt

 

 

 

Digtet skal være gnidningsfrit og sporty

det skal ikke lugte ud af munden

eller gå i bukser med for høj talje

digtet skal have orden 

   og kunne økonomisere med sine ord

men det må aldrig nægte sine strofer

eller sætninger noget som helst

digtet skal være rimeligt og helst være på rim

digtet har bedst af at gå til psykolog

det må ikke gengive det kaos

digteren ser - uden i en ophøjet form

digtet skal være smukt som en arisk statue

men det må aldrig vælte statuer

eller sværte andre digte til

digtet skal altid være glad

og parat til at møde digte af begge køn på tinder

digtet må ikke akkumulere ord

især ikke navneord

digtet skal være stille

det må ikke larme

eller råbe ukvemsord efter sine sætninger

digtet skal ikke være ironisk

men være fromt og gå i sandaler 

   uden strømper 

       gennem hver versefod

digtet skal være lydefrit

ja, helst helt holde sin kæft

digtet skal ikke komme og påstå, 

         at det ved noget som helst om poesi

digtet skal ligge stille i sin kiste

og ikke være allergisk over for blomster

digtet vil blive belønnet

ved at få kisten til at ligne en digtsamling

ved sin begravelse

skal digtet døbes

af en præst, der er parat til 

       at række hånden ud til forsoning

så længe altså digtet tilkendegiver 

                                                 at det er frelst

digtet kommer aldrig på højde med verdenspoesien

når det ikke er parat til 

            at dømme andre digte hårdt og brutalt

digtet kan spise lige hvad det vil

men det skal ikke lade sine sætninger gå på græs

digtet må gerne være lapset

men aldrig gå halvnøgen mellem hvert vers

digtet skal ikke konversere

men tage det som en mand

digtet skal være blødt, bøjeligt og eftergivent

altid parat til et ukvemsord

eller et kritisk hug

digtet skal stille sit ur efter solen og kridte sine sko

digtet må gerne være en kvinde

når bare det ser godt ud på et bogomslag

men hvis digtet er en mand

klarer det sig næppe i længden

uden humor og syrlig sarkasme

digtet skal tie stille, når det ikke længere er et digt

digtet må ikke pjatte med ord

eller give dem ruskisnusk til aftensmad

digtet skal ikke drukne sig selv 

             i et badekar fuld af violer

digtet skal være genkendeligt

det skal være som spaghetti

der slasker mod næsen

digtet skal se sig selv 

     som en atletisk krop 

         helt fri for stesolid og ketogan

digtet skal tage skylden på sig

når det mærker sine ord 

     begynde at stamme 

         i usammenhængende sætninger

digtet må ikke skrige op

og forbande verden

digtet har intet mellemværende

og skal lade alt mudder og skidt

skalle af uden at kny

digtet skal altid betale og får intet igen

digtet er ynkeligt

og bør melde sig ud af enhver forening

digtet skal ikke være solidarisk

med digte uden for sin egen omgangskreds

og det skal holde op med 

     at imitere andre for digtet utilgængelige digte

digtet skal være originalt

og holde sig til sin egen aldrig skingre stemme

digtet er for evigt forældreløst

digtet kan ikke gøre for det

og skal ikke tro, det er noget, for

digtet eksisterer ikke rigtig

som andet end som

digtet er fem høns

der bliver til en fjer

digtet er alt det

som ingen særlig betydning har

digtet er uelsket

og skal have et spark i røven

digtet lider af ungdomssløvsind

og er ikke til at stole på

hvis digtet er heldigt

får nogen det indlagt

på nærmeste bibliotek

digtet skriver lange breve til sine eksmænd

og brænder dem klogeligst bagefter

digtet har personlighedsspaltning

og kan være tusind steder på samme tid

digtet er 1001 nats eventyr

og kan læse dine tanker

som dine tanker kan få dig til at se

den anden du er i digtet.

 

 

 

 

 

 

:::Grundlovsbruden M.F. har indgået en pagt med en bred kreds af myndighedspersoner.
  

Friday, 1 July 2022

Den juridiske betydning af Groft vildledende og klart ulovligt - vs - Uvidenhed:

Når man gør noget, der er groft vildledende og klart ulovligt, så er det ikke en årsag til frikendelse, at man ikke vidste, at det man gjorde, var groft vildlende og klart ulovligt. Man frikendes ikke af ikke at kende loven. Så snart en lov er offentliggjort i Lovtidende, så er den gældende fra det tidspunkt, at den er offentliggjort i netop det medie.

Straffelovens § 148:

 


Alex Vanopslagh skriver om Minkskandalen:

 

"Det seneste års tid har vi skulle høre på det socialdemokratiske spin om, at hele minkskandalen var Mogens Jensens skyld – og at statsministeren slet intet ulovligt har gjort.

I morgen er det spin slut. Kommissionen vil fastslå, at det var en klart ulovlig instruks at kræve alle mink aflivet og at statsministeren spillede en stor hovedrolle i skandalen. Ansvaret kan ikke tørres af på alle mulige andre.

Derfor har Socialdemokratiet nu lanceret en ny spin-plan. Mette Frederiksen har i går i Berlingske givet fem grunde til, at hendes ulovligheder ikke skal føre til en rigsretssag – ja, der er faktisk ikke engang grund til at bede nogle uvildige advokater undersøge, om Mette Frederiksen har overholdt ministeransvarsloven.

Men lad os lige gennemgå Mette Frederiksens fem punkter og se om de overhovedet holder stik:

1) Har der været viden om den manglende lovhjemmel eller ej?

Mette Frederiksen påstår, at der ikke var en viden om den manglende lovhjemmel. Men den viden var der. Det stod i bilagene. Dem har Mette bare ikke læst. Så er spørgsmålet: Skal ministre være hævet over loven og have lov til at bryde loven, bare fordi de ikke læser deres papirer?

Her må statsministeren finde på et bedre forsvar.

Kilde:

2) Har det været hensigten at skjule en viden?

Mette Frederiksen påstår, at man ikke har haft til hensigt at skjule viden. Men hun har slettet sms’er og dermed uvurderligt bevismateriale i sagen. Ting som en BT-journalist faktisk søgte aktindsigt i, men ikke fik udleveret rettidigt, og som derfor endte med, at den “automatiske sletning” havde taget livet af de beskeder.

Jeg ville næppe bruge det her forsvar, hvis jeg var Mette Frederiksen.

Kilde:

3) Har hun eller andre overholdt sandhedspligten over for Folketinget?

Ja, det har hun muligvis. Men værd at bemærke, at regeringens egen redegørelse til Folketinget om minkskandalen i november 2020 har siden vist sig særdeles mangelfuld. Derudover kommer alt det andet, som regeringen selv har mørklagt, og som minkkommission nu har forsøgt at finde hoved og hale i.

Kilde: 

4) Hvordan har regeringen reageret, da det stod klart, at der manglede lovhjemmel?

Regeringen med Mette Frederiksen i spidsen reagerede ved at fortsætte den ulovlige ordre. Blandt andet på direkte TV, da Mette Frederiksen beordrede en minkavler til fortsat at aflive sine mink - også selvom der manglede lovhjemmel.

Mette Frederiksen forsøger at få det til at handle om, at hun reagerede ved at forsøge at anskaffe den nødvendige lovhjemmel, men helt ærligt, det har jo intet med sagen at gøre. Man reagerer ved at stoppe ulovlighederne.

Kilde:

5)  Blev man advaret undervejs?

Ja, det gjorde man. Både i september og i særdeleshed i dagene efter det blev offentlig kendt, at ordren var ulovlig. Statsministeren fortsatte ufortrødent velvidende, at der ikke var lovhjemmel.

Nu er det heldigvis ikke Mette Frederiksen, der bestemmer, hvad hun skal bedømmes på, men det er da meget sigende, at hun end ikke selv kan finde på en måde at stille tingene op på, der frikender hende selv for ansvar.

Regeringen burde gå af. Det burde den have gjort for længst, men det bliver mere og mere undergravende for vores folkestyre og for tilliden mellem borgere og magthavere, at hun selv og hendes støttepartier mener, at det er anstændigt at fortsætte.

Vores folkestyre går en skæbnestund i møde den kommende tid."

Thomas Resen skriver angående det politiske teater og krænkelsen af ejendomsret og almindelig anstændighed:

 


"Det er fuldstændig sindssygt, at Mette frikender sig selv  Det er totalt skandaløst, at Enhedslisten og SF også frikender hende.

De Radikale er åbenbart taget på "ferie", så dem ved vi som sædvanligt ikke hvor vi har. Men jeg gætter på at, at de opfører sig som en afdanket lolitadukke, og bytter en frikendelse med et par ministerposter og en krumme indflydelse.

På mødet hvor det blev besluttet at aflive alle mink, var aflivning af alle mink slet ikke med i mappen af muligheder. En mappe som ministrene i øvrigt ikke gad at læse.

De valgte en løsning, som ingen i embedsapparatet havde undersøgt lovligheden af. Den "løsning" de valgte i stedet for svarer til, at man ville konfiskere og skrotte alle biler i Danmark - med politiets og militærets hjælp.

Hvis man ikke er klar over, at sådan noget er ulovligt, så bør man slet ikke være i Folketinget. Faktisk bør man slet ikke gå frit rundt i samfundet, hvis man ikke ved at røveri er ulovligt.

Lad os lege med tanken om at Mette slet ikke var bekendt med privat ejendomsret. Da hun så "endelig blev bekendt med", at det er ulovligt at røve folks ejendom, stoppede hun så? Nej!

Hun fortsatte gudhjælpemig med ulovlige instrukser i medierne.

Kommissionen skriver i rapporten på side 740:

"Statsministeren var i en direkte TV-udsendelse på TV2 – Go’ aften Live – den 12. november 2020.

I udsendelsen havde man netop talt med statsministeren om, at der var begået fejl, da der ikke var hjemmel til at kræve aflivning, hvorefter hun af en minkavler blev spurgt, om de kunne få lov til at beholde nogle af deres dyr. Statsministeren svar var: ”Det korte svar er: ”Nej”.” Denne udtalelse, der faldt på direkte TV, kunne være med til at gøre billedet af minkavlernes forpligtelse uklar".

Så udover, at det er grov uagtsomhed ikke lige at overveje lovligheden af at røve folks ejendom, så er det i den grad forsæt at fastholde sin instruks på landsdækkende TV. På det tidspunkt var der stadig ikke hjemmel til hverken aflivning eller tempobonus.

En af de ting der gør Danmark så velfungerende er, at vi grundlæggende har en meget høj grad af tillid til, ikke bare hinanden, men retssystemet og embedsapparatet. Det er svært at have tillid til noget som helst nu, og det er i den grad skadeligt for samfundet.

Min rets- og retfærdighedsfølelse er smuldret fuldstændig.

Der er to ting der kan få mig helt op i det røde felt. Når folk prøver at tage røven på mig, og når folk ikke vil tage ansvar for deres handlinger.

Har man begået en fejl, så mander man sig op, og tager konsekvenserne.

Men det har Mette ikke format til. Hun er skruppelløs, og humper sig igennem med den ene manipulation og løgn efter den anden.

Havde hun været ydmyg, beklaget og udskrevet valg, så havde vi måske kunne tilgive hende.

Men det her, det kan ingen tilgive. Forhåbentlig heller ikke de radikale."


 
 

:

 


Danmark er ikke tjent med at have en ansvarsløs statsminister. 
 

Det Blinde Øje:

 


10. november 2020

"Enhedslisten vender ikke det blinde øje til, hvis ministre ikke lever op til ansvar eller bryder loven".30. juni 2022

"Det centrale spørgsmål er spørgsmålet om forsæt. Altså om man gør noget med vilje mod bedre vidende. Det er der ikke noget, der tyder på i forhold til statsministeren, siger Peder Hvelplund." 

Thursday, 30 June 2022

Jeg bringer dig blomster fra de døde


 

 

  

Jeg hører mågerne bærer

 

 

 

vores krykker

 

 

 

over havets bølger

 

 

 

jeg bringer dig blomster fra de døde

 

 

 

hortensia og oldingekaktussens skæg

 

 

 

jeg bringer blomster fra de døde

 

 

 

syv søvnløse sovjetiske vågehuller

 

 

 

klematis og rhododendron

 

 

 

sødskærmens langfingrede rødder

 

 

 

jeg bringer dig blomster fra de døde

 

 

 

syv sløjfeombundne chok

 

 

 

og en raslen i træernes kroner

 

 

 

jeg bringer dig blomster fra de døde

 

 

 

bonderoser og navlesnores sværme

 

 

 

jeg bringer dig blomster fra de døde

 

 

 

jeg jagter hver en vågen klokketime

 

 

 

jeg bringer dig blomster fra de døde.

 

 

 

Ciao ciao tjesko

 


Pyromania

 
Det må du rundstyk


 

Foredrag i Aarhus med Max Schmeling d. 6. juli 2022

 


Tuesday, 28 June 2022

:::

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi fylder Charons båd med planter

sejler ind i flammerne

med salatmusik som årer

et slangehug i leveren

er lærdommens ræling

volumenknappen på den blinde kaptajns snorkel

pudser koøjer med en taktstreg

i en sindssyg alders vase

hele skroget er vor guds fagot.

 

 

 

 

 


Monday, 27 June 2022

HALSHUGGEDE SVANER

 


?_     ?_    

     ?_     ?_    ?_    

   ?_   ?_

 
 

  

:::

 
Flagrende sommerfugl

nej, ærteblomsten sidder

endnu på sin stilk.


 

:::

  

Glasslottet er brændende frostvejr

i livslegemets yderste poler

det er der jeg bor

i det øjeblik

nogen bliver revet fra mig

er det der jeg bor

når jeg ligner én der sover

og rammerne pludselig sprænges

med et fast greb om struben

sover med åbne øjne

når jeg ligner én der sover

er det der jeg bor

i nøglehullets normalitet

natsværmere i spiraldans

om mine lysende tentakler

i livslegemets yderste poler

hvor glasslottets brændende frostvejr

er.
 

Sunday, 26 June 2022

:::

 

 


 

 

 

Bøgetræet sank sin sidste opvask

krydderurter strakte hals med små basuner

englelys fra jordens sprække

hilste dødens jubelglæde

her sad jeg med mikrokoppen

fuld af giften du lod dryppe

fra et hav af had så grænseløst

alle krukker blev til tunler

at krybe gennem med en tunge

kløvet af den tabte tid.

 

 

 

 

 

 

:::

 

 

 

 

 

 

 

Skyernes stille drift er rygraden i hjernens pusterum

 

de fine savtakkede vinger vi fik

løber ikke med rygter

 

læbernes ryler vipper på lette kløer

 

edderkoppespind som filosofiske knytnæver

volden sover frydefuldt i

 

rygradsgallop bortjager kønnet

 

et firkløver synker

tør natlig konto spulet for svig

 

fuglenes sang

som en nedadgående spiral af lykke.

 

 

 

Wednesday, 22 June 2022

Misfattet

 

"vaccinerne er blandt de mest effektive og sikre jeg nogensinde har set"


                            Søren Brostrøm“Det var ikke nødvendigt at vaccinere børnene, de unge blev ikke særligt syge og vaccinen hindrede ikke smitte”

Søren Brostrøm.

Tuesday, 21 June 2022

...

 


Giv livet tilbage som uretmæssigt er røvet

 

"Når magthavere skødesløst eksperimenterer med ondskabsfuld teknologi og skadelige substanser i forklædning af ”livsreddende vacciner”, er det dømt til at gå gruelig galt – og det var velsagtens også meningen. Det er i sandhed et supervåben, som desværre har fået både invaliderende og dødelig udgang for rigtig mange mennesker på kloden. Det er så ulækkert og så ondt, at jeg ikke har ord for det. Jeg håber, at de, som er direkte og indirekte ansvarlige for det her, må blive stillet til ansvar og få den straf, de fortjener. At ødelægge livet for så mange uskyldige mennesker og efterfølgende vende dem ryggen vidner om karaktertræk, som kun onde skabninger besidder."


                               Sidse Kærsgaard


i indlæg, der kan læses i sin helhed her.

Monday, 20 June 2022

:::

 


 

 

 

 

Skumringen spændes over sidegaders transit

leerne føder aftentenorens klage

i træernes alarmcentral

er vi hjemme i den yderste sål

i skafotaksenes feberrest

duggens fineste noder finder

en nedgang til ødemark

garnnøgler kastet langs genvejenes overgrebslys

dryaderne sitrer elektrisk

i fatningen, din finger.