Wednesday 3 November 2021

Om Urevangeliet

 

 

 

I følge det apokryfe skrift Evangeliet om det fuldkomne liv - eller - De Tolv Helliges Evangelium - var Jesus født ind i et samfund, hvor alle gik klædt i hvide klæder og var vegetarer. Det fremgår også tydeligt i evangeliet, der virker som en udvidelse af Lukas Evangeliet, at Jesus reagerede meget prompte og aktivt som beskytter af dyrene.

Grunden til, at der i Bibelen remses hele Jesu fædrene slægtlinie op i syv gange syv slægtsled, er for at fortælle, at Jesu fødsel var forberedt og at hans legeme var rent. Josef var altså naturligvis fader til jesusbarnet. Var han ikke det - havde han bare været en stedfar, havde der ingen grund været til at remse så mange slægstled op. Slægtstræet er for at vise, at Jesus i den nedadstigende blodlinie havde blod rullende i sig, der, hvad fædrene linie angik, var nøje udvalgt og forberedt. Det essæiske samfund var vegetarisk i følge De Tolv Helliges Evangelium. Men havde dog en kedelig tradition med at male blodtegn på indgangspartier til deres landsby, hvilket Jesus ikke brød sig om og gjorde op med.

Der findes i den autoriserede bibel mange oversættelses problematikker. Én af dem er spørgsmålet om Jesus bespisning af 5000 mennesker. Her er spørgsmålet om ikke det aramæiske ord, som fejlagtigt er blevet oversat til 'fisk' (som jo symbolsk ganske vist passer så alt for godt i hele lidelsesfortællingen), i virkeligheden betyder ´meloner´.

Egentlig er De tolv helliges evangelium som nævnt - meget sandsynligt LUKAS EVANGELIET ucensureret. Det er her vi finder det, der kommer nærmest bethlehems nattens krybbe. Den uskyldsrene budhiske æterglans omkring Jesus:

Fra Urevangeliet :

"Jesus fordømmer mishandlingen af dyr" (kapitel 38)

”(1) Og nogle af hans disciple kom og fortalte ham om en vis ægypter, Belials søn, som lærte, at det var lovligt at pine dyr,

såfremt deres lidelser var til gavn for menneskene.

(2) Og Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: de, som drager fordel af den uret, som begås mod en af Guds skabninger,

Kan ikke være retfærdige; heller ikke kan de, hvis hænder er plettede med blod, eller hvis munde er forurenede af kødføde, berøre

hellige ting eller lære om Rigets hemmeligheder.

(3) Gud giver kornsorterne og jordens frugter til ernæring, og for retfærdige mennesker gives der i sandhed

ikke nogen anden

lovlig ernæring for kroppen.

(4) Røveren, som bryder ind i et hus, bygget af mennesker, er skyldig; men de, som bryder ind i et hus, bygget af Gud,

enddog det mindste af disse, er endnu større syndere. Derfor siger jeg til alle, som ønsker at være mine disciple:

 hold hænderne fra blodudgydelse og lad intet kød komme ind i jeres mund; for Gud er retfærdig og gavmild og har bestemt, at mennesket udelukkende

skal leve af jordens frugter og sædekorn.”

No comments: