Thursday, 4 November 2021

Slette-Mettes næse blir længere og længere

 

»Nu nævner du nogle medier, jeg slet ikke kender,«

 

»Jeg ved ikke engang, hvilke medier mine egne børn bruger«


»I dag er der regler for, hvad du må med andres kommunikation på telefon og mail. Og det regelsæt kan vi så udvide til Snapchat og Messenger. Når du som forbruger navigerer på de her medier, skal du kunne færdes der og have fortrolige kommunikationsrum.«

No comments: