Wednesday 17 November 2021

Dynastiets Demokratiske Underskud:

 

”Konsekvensen af regeringens ageren i sagen – utvivlsomt båret frem af den krisestyringslogik, som var vokset frem siden første nedlukning i marts 2020 – er, at demokratiets elementære rationale blev sat ud af spil”, konkluderer de tre juraprofessorer Kristian Lauta, Mikael Rask Madsen og Henrik Palmer Olsen.

No comments: