Wednesday 2 February 2022

Om FadervorFadervor kan godt intellektualiseres, men da er man allerede faldet ud af Fadervors helhedsorientering.

Rudolf Steiner fortæller i overensstemmelse med biblen om Fadervor, at det var Jesus, der indstiftede Fadervor, men, tilføjer Steiner, - som en konkret omvendelse af dyrkelsen af Ba'al. Dette gjorde Jesus, i følge Steiner, efter at have oplevet et sådant hedensk optrin. Det var nemlig Jesus Kristus' mission - at lede menneskeheden ud af det mørke, den da ellers var på vej ind i for fulde kraft.

Fadervor er et mantra, der er opbygget i overensstemmelse med menneskets opbygning og menneskets forhold til makrokosmos og makrokosmos' forhold til mennesket. Hver del af Fadervors led, taler ind i menneskets væsen. Brødet, skylden, fristelsen og det onde er sådan mennesket er opbygget: Et fysisk legeme, et livslegeme, et astralt legeme og et jeg. (Krop, liv, sjæl & ånd). Vi er jo ikke bare et af disse; det hele er os - og sådan er det også med Fadervor - det hele er Fadervor.

Og Fadervor er opbygget, så det resonerer med en kosmisk sundhed for mennesket og samtidig er Fadervor opbygget kronologisk, så det, der er ældst, nævnes først og det, der er yngst kommer til sidst. Og udenom denne kronologi ligger evigheden:

FADERVOR, DU SOM ER I HIMLENE, HELLIGET VÆRE DIT NAVN .... THI DIT ER RIGET, MAGTEN OG ÆREN I AL EVIGHED, AMEN.

(Dog kan der sættes spørgsmålstegn ved om Riget, Magten og Æren er de oprindelige ord; (hvis man vil ind i den oprindelige stemning - skal man søge til Frans af Assisi, Dionysius Areopagita, Lukas Evangeliet og De Tolv Helliges Evangelium.))  

No comments: