Saturday, 7 May 2022

Uddrag fra Johannes Åbenbaring kapitel 13

 
Og jeg så et dyr stige op af havet; det havde ti horn og syv hoveder og på sine horn ti kroner og på sine hoveder gudsbespottelige navne. (v.1)

Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande (v. 16)

så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. (v. 17)

 

 


No comments: