Saturday, 14 May 2022

Lars Findsen, Claus Hjort Frederiksen & anklagen om Landsforræderi:

Når nu der hænger en mulig rigsretssag over Mette Frederiksen – alt efter udfaldet af Granskningskomiteen, så er det jo smart at have noget at handle med. Ud over at der ud fra M.F.'s selvforståelse skulle falde en hævn over Lars Findsen for at have lækket oplysninger om, at FET anså det for mere risikabelt at lade I.S.-krigernes børn i stikken i udlandet end at få dem bragt til Danmark. Hvilket jo som bekendt tvang M.F. til at ændre kurs mht. netop disse børn. Og var det ikke blot nogle -  af whistleblowere allerede offentliggjorte oplysninger, som den anden Frederiksen, Hjort Frederiksen kolporterede; men nu var vredens sværd jo allerede svunget over L.F. så måtte man også tage Hjorten med i samme swung, da også han havde stillet sig kritisk i forhold til Regeringens dispositioner.


Altinget.dkSom jeg læser det er der jo ingen specifikke oplysninger givet fra Claus Hjort Frederiksens side og de generelle oplysninger er alle allerede nogle, som whistleblowere HAR haft bragt til offentlighedens kendskab. Humlen ligger nærmere i at Claus Hjort Frederiksen har dristet sig til at komme med en kras kritik af Trine Bramsen. I den forbindelse er det også interessant, at Trine Bramsen indgik i den efterfølgende ministerrokade.


BerlingskeSelvom man kan mene, at Hjort Frederiksen altid vil fremstå som en mulig landsforræder, dersom hans immunitet ophæves og han efterfølgende ikke bliver frikendt i en retssag og at han, hvis han bliver kendt uskyldig bør have oprejsning. Så er der også den mulighed, at det med samme udfald til følge, som hvis han var skyldig, kan falde ud sådan at: Tiltalen frafaldes uden domfældelse og Hjort Frederiksen derved  til evig tid vil have Landsforræderi-stemplet hængende over sit hoved. Det er set før med en dansk forfatter. Angiveligt for at statuere et eksempel.


OG, vil jeg tilføje, kunne det være fordi *en kreds af myndighedspersoner* er utilfredse med, at det blev offentligt kendt, at amerikanerne har direkte adgang til at aflytte alle danskeres kommunikation. 


OG, skal det yderligere tilføjes, da er det yderst forståligt at Nick Hækkerup set i det lys - ikke har ønsket at fortsætte som Justitsminister.
 
 


  


No comments: