Thursday, 12 May 2022

Sidse Kærsgaard

4 timer og 51 minutter henne i denne udsendelse optræder Sidse Kærsgaard. Først i en optagelse fra Danmark. Dernæst fra en samtale situation i Tyskland sammen med Reiner Füllmich og Viviane Fischer. Optagelsen fra Danmark er med engelske overdub og samtalen i Tyskland foregår på engelsk.

Sidse har fra dag et, hvor hun fik indgivet den genmodificerede væske, været plaget af en næsten ubeskrivelig virkning af det injicerede stof. Det påvirker ALLE hendes organer og hjernen især. Blod-hjerne barrieren er gennembrudt og for mig lyder det til, at den injicerede gift har gjort Sidse transhuman. Hun har i otte måneder IKKE SOVET. Når det går "bedst" lukker hendes system ned ½ time, men hun sover ikke rigtigt. I den ½ time er hun for omgivelserne stadig som var hun vågen, men hun oplever selv en vis nedlukning. Sådan som din computer også lukker ned ind imellem, hvis du i et vist tidsrum ikke har været aktiv på den. Sidse, der ellers har været et helt unikt eksempel på humanisme med fokus på at gøre noget for alle levende væsener og især at give de umælende en stemme, må nu opleve, hvordan hendes humanistiske evner bliver forsøgt dehumaniserede og vi kan kun bede til, at alt det gode vil vende tilbage til hende; det er en helt ekstrem kamp som dette modige væsen står midt i:

Se udsendelsen HER.
 

No comments: