Sunday 8 May 2022

Herlufsholm Kostskole:

De fornyeligt fremdragne eksempler på ritualiseret mobbekultur på Kostskolen Herlufsholm er ikke enestående tilfældigheder men udtryk for skolens DNA. Skolen har en historisk hang til hemmelige indvielses ritualer groet ud af adelens overbevisning om egen ret til at herske over andre. Dette menneskesyn blev allerede for 18 år siden beskrevet i et essay i Dagbladet Information:

”De finder i hinanden deres skoleårs tro på sig selv som herrerace. For Herlufsholm giver én søjle at klamre sig til. For nogle bærer den dem gennem livet. Herlufsholm lover den mest formørkede, sekteriske og uhumanistiske af alle den moderne verdens udfrielser. Her kan man gennem underkastelse, uniformering, lydighed og ritualiseret voldsudøvelse blive übermensch.

 

Den sociopatiske vildfarelse blandt eleverne og skolens støtter er, at Herlufsholm er elitens arnested. Skolens selvforståelse hviler på, at her blev adelens unger opfostret til at herske, embedsmændenes børn udlært i med den rette herrementalitet at administrere, riges børn oplært i uden argument at acceptere deres gudgivne overlegenhed. De havde jo alle gået på Herlufsholm.

 

Det mest giftige bid, som slangen sætter i brystet på Herlufsholms børn, er løftet om for evigt at tilhøre herreracen. Afstivet af ens, lyseblå polyesterskjorter hængt op i deres plastisk skinnende nylonslips holder skolens elever meningsløsheden ud. De fejrer den, og dem, der ikke hurtigt forlader stedet, bliver oftest deres bødlers apologeter. Det er et Stockholm-syndrom af uhyggelige, historiske proportioner.

 

Herlufsholms lydige elever bliver lovet en plads i det evige, overlegne liv på jord. Vi lærte, at her blev samfundets magthavere uddannet, her ville vi blive lukket ind i den danske histories kommandocentral.”

Kasper Hansen i Dagbladet Information 2004 om sit ophold på Herlufsholm Kostskole i begyndelsen af 90’erne. Hele artiklen om tre års fornedrelse og sjælelig forgiftning kan læses HER. 


No comments: