Thursday 14 March 2024Den kølige luft åbner en måge 

som svæver lige så stille 

i halve cirkler 

for så at glide 

lodret ned 

som en taktstreg

over sygehusets indgang

næsten nede at røre

en ambulance

retter den op

i anarkistisk symmetri

lufthvirvler synes at snurre

som usynlige sole

i et tomrumshjul

af vinger.  

No comments: