Sunday 3 April 2022

Rust

 


Jern ruster i kraft af ilten og/eller vandets tilstedeværelse. Processen går hurtigere, hvis der er tale om tilstedeværelse af saltvand. Men Jern kan ruste selvom der ikke er vand tilstede; det kræver ilt + varme. Eller elektrolyse. Jern ruster ikke ved normale temperaturer og en luftfugtighed under 60%. Så Jern er i høj grad prisgivet til omgivelsernes beskaffenhed. 

No comments: