Wednesday, 6 April 2022

Om Varme og Kærlighed:
Kulde er mindre varme

Men varme er aldrig mere kulde.


Had er mindre kærlighed

Men kærlighed er aldrig mere had. 


 

1 comment:

Robert Henningsson said...

Nogle tror, at kulde og varme er to forskellige fænomener. Men sagen er, at der jo kun er ét fænomen - og det er varme.

Had eksisterer ikke som et selvstændigt fænomen, men som en blot og bar mangel. Kærlighed er det egentlige fænomen. Og had er et udtryk for mindre kærlighed.