Wednesday 6 April 2022

Manipulation eller makværk.

 


"Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar."


Hvis man svarer 'NEJ' til det spørgsmål, må svaret jo betyde, at man ikke stemmer. Spørgsmålet er udformet sådan, at hvis man stemmer, så kan man kun svare 'JA' til spørgsmålet, hvis man skal følge den sproglige logik i spørgsmålsformuleringen. Der mangler nogle linguistiske kapaciteter blandt de, der har udformet ovenstående makværk. Og ellers så er det ren og skær manipulation og fordrejning.


Spørgsmålet kunne jo lige så godt, når vi nu er igang med at vejlede 

befolkningen i, hvad de skal stemme, have været formuleret sådan 

her:

"Synes du vi i Danmark skal sende unge mænd og kvinder i krig for grunde besluttet af politikere og embedsmænd i Bruxelles og kanalisere milliarder af kroner, fra ældre, udsatte og jer almindelige borgere til producenterne af krigsmateriel?

Ja ....  eller  Nej ....." 

Den rette, faktuelt objektive formulering er dog følgende:

"Skal Danmark ophæve Forsvarforbeholdet?

Ja eller Nej."

No comments: