Wednesday 13 April 2022

Polforvandlingen

 


Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der findes en elite, der på en skæv, kunstig og overgjort måde ønsker at sløre eller fortegne menneskets naturlige udvikling af den for det pågældende menneske modsatte kønspol. At gøre den ellers naturlige retning i menneskets psykiske udvikling abnorm. At et menneske udvikler sin modsatkønnede pol er i virkeligheden noget guddommeligt. Men at fx en mand udvikler sin latente eller voksende feminine pol, betyder ikke at en sådan mand ophøre med at være maskulin. Det betyder derimod, at denne mand er ved at blive et menneske, der kan tænke, føle og handle både maskulint OG feminint alt efter behov.

Men jeg er derfor heller ikke et sekund i tvivl om, at der vitterligt er et stigende antal mennesker, der fra livets begyndelse og frem - oplever sig selv som a-kønnede. Et sådant menneske er kommet til jorden som en åndsgave. Men et sådant menneske kan opleve sig ført ind i identitetskrise, når det på den ene side møder omverdenens krav om at skulle identificere sig med en specifik kønsidentitet og det på den anden side oplever elitens mediebårne påvirkning, der tilsiger, at du med et fingerknips løser identifikations problematikken ved at lægge dig under kniven og lade lægevidenskaben og medicinalindustrien betone et fremtvunget valg.

Det er en tragedie og fører til endnu mere tragedie, at der findes et sådant massivt medieskabt pres. At vi ikke forstår, at menneskets dobbeltpolede natur er i vækst og at det er en hel naturlig og logisk proces i menneskehedens psykiske udviklingshistorie. Der findes ikke et virvar af forskellige køn. Der findes kun to køn i menneskets psyke: Feminin og Maskulin. Men balanceforholdet mellem disse to poler skaber en stor variation af udviklingsgrader og oplevelses måder af sig selv og af andre som væsener på vej mod det at blive et rigtigt menneske. 

No comments: