Friday 8 April 2022

Den forbudte forkærlighed

 


En hel flok vender mig i eet ryk ryggen

fordi jeg elsker det forkerte folk

den forkerte kultur

men jeg kan ikke bare lave

min forkærlighed om

jeg kan ikke brænde

de bøger, jeg een gang har læst

jeg kan ikke få ud af mit hjerte

den højstemte smag af toner

der er så underfuldt

bragt sammen

at de får mit indre

til at skælve

briste

eller frydes.


At kulturen er krigens offer

bærer samme tristhed

som al menneskelig lidelse

og jeg har ikke det store overblik

der skulle kunne få mig til at se

nødvendigheden - den mulige nødvendighed

i al den ødelæggelse

af verdens mennesker og skatte.


 

No comments: