Friday 14 January 2022

Hvem der regerer i Danmark:

 

"Derudover mødtes vi jo ca. en gang om måneden til statsråd, da vi sad i regering. Det foregår på den måde, at ministrene læser de lovforslag op, som de ønsker at fremsætte for Folketinget og beder om Hendes Majestæts tilladelse til dette, hvorefter hun skriver dem under og vi derefter kan fremsætte dem. For som det hedder i Grundloven: "Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening". Og derfor kan ingen lov blive gældende, hvis ikke Hendes Majestæt har godkendt den.

Mange danskere tror, at Dronningen ikke har politisk magt i Danmark. Sandheden er mere, at hun ikke bruger den magt, som Grundloven stadig giver hende men i stedet blot følger Folketingets vilje. For det er jo fortsat Dronningen, som udskriver valg, udpeger regeringen og bestemmer om lovene skal træde i kraft, og der er der potentielt ganske meget magt i." 


Rasmus Jarlov på sin facebook væg i forbindelse med Dronning Margrethes 50 års jubilæum.

No comments: