Tuesday 11 February 2020

Den levende organisme og menneskehedens udvikling

Jeg har været vegetar i 25 år og ved derfor, at der intet utopisk er ved et sådant projekt. Og mener i øvrigt ikke, at planter er dyr, ligesom jeg heller ikke mener, at dyr er mennesker eller for den sags skyld omvendt. Det vil i min optik være forkert at sige, at planter kan føle noget som helst. Det vil være mere korrekt at sige, at planter kan registrere visse for planterne ude fra kommende fænomener og iværksætte kemiske reaktioner i sig selv og interagere med sine artsfæller som respons på de ude fra kommende stimuli. Hvad det er, planter kan registrere, vil videnskaben, sådan som den allerede er i færd med, fortsat afdække.

Sådan som menneskeheden i vor tidsalder i stigende grad er ved at bevæge sig væk fra en animalsk baseret føde over til en plante baseret, vil den langt ude i fremtiden måske endda under anvendelse af lignende argumenter, som dens repræsentanter i dag gør brug af, overgå fra en fortrinsvis plante baseret føde til en udelukkende lys baseret.

No comments: