Sunday, 7 February 2016

Via

Grunden er ikke meget større, end de træer man kan se på fotoet. I huset boede, så vidt jeg har forstået det før 1945 cykelsmed Kristian og hustru Emma Larsen. De overtog senere et stråtækt hus henne af vejen til venstre neden for vejen her. Det stråtækte hus havde tidligere stået ved Alling Mølle (vandmøllen ved Alling å) som en aftægtsbolig, men blev under krigen flyttet sten for sten af tækkemand  Zepperlin, som ellers boede henne i Hinge. Zepperlin må have haft en vogn han sov i under operationen. Han har nok givet omkring 1200 kr. for hus og grund, som var et stykke der var stykket af fra Fru Thomsens hus overfor. Under krigen gik vejen syd om Zepperlins hus, og hver dag trillede et par tyske soldater på cykler forbi, fordi de skulle tjekke telefonledningerne og møllerne i Hinge, Holmmølle og Grønbæk. Senere blev vejen ført ind mellem Thomsens og Larsens grunde. De to huse havde fælles brøndboring, som nu kom til at ligge på Larsens grund. I krigens sidste dage, da Zepperlin var næsten blevet færdig med at genopføre huset, fik han imidlertid en slem lungebetændelse, som han gik hen og døde af. Så Zepperlin kom aldrig selv til at bo i huset. Men det gjorde cykelsmed Larsen. Sammen med Emma fik han sønnerne Arne og Bent. Arne fik sig et diskotek, som han tog rundt og underholdt til baller med. Og Bent blev senere lokalkendt i Kjellerup for det meste under navnet Suzuki Bent. Cykelsmed Larsen tog snus og skrå, og der fortælles om ham, at han en dag af en kunde blev spurgt, hvor cykelslangerne han brugte egentlig kom fra. Så sagde Larsen, jow de kommer da rigtignok fra Via. Hvor ligger Via henne,  kløede kunden sig i nakken og ville vide. Jamen det vidste Larsen ikke helt præcis. Men det lå da nok et sted mellem Silkeborg og Kjellerup, for på forsendelsen stod der nemlig altid: Kjellerup via Silkeborg.

No comments: