Monday, 29 February 2016

Skat


Alle de lønninger, der er sparet væk med fyringen af 6.000 medarbejdere svarer med et slag på tasken til 3 milliarder kroner mindre, end de midler, man ikke længere har kontrol over fosser ud til udenlandske konti.
Med andre ord, har SKAT og dermed den danske stat ikke sparet men TABT 3 milliarder kroner på at fyre så mange medarbejdere.

Altså når man kun sigter efter de milliarder, der er røget til udlandet. Når restancer fra danske indenlandske og øvrige skyldnere også tages med i betragtningen,  lægger sig yderligere 78 milliarder kroner. Og når der ikke genansættes i de nedlagte stillinger, men kun bremses let op i de allerede planlagte yderligere fyringer - så bliver restancerne jo snart forældede, og også det skal skrives på tabskontoen for den danske stat. . . Der er kun ét forhold, der kan retfærdiggøre en sådan politik, og det forhold hedder MINIMALSTATEN. Om strategien for at nå dette mål kan man allerede læse i drejebogen, som tidligere skatteministerfusker, ex statsminister og ex generalsekretær i sin tid klampede sammen.

No comments: