Sunday, 7 February 2016

Thomsens

Her blev levet et liv, fru Thomsen hed hun, og som jeg har hørt det, levede hun der først med sin far og senere alene. Hun var kommet på plejehjem 10 år før huset kom til at se sådan her ud. Inde i huset, der var aflangt på en skrånende grund, der mod nord og vest nogle meter fra huset skrånede endda stejlt bevokset med enebær og gran, befandt sig et brændekomfur. I dette komfur brændte hun sine trolde figurer, som hun om sommeren tog rundt på markeder og solgte. Hun bagte også kager, som ofte var brændt en smule på i den ene side. Hele køkkenet havde sodsværtede vægge og loft. Rygtet gik at hun var så god mod sine katte, at hun, når de kom og havde fanget en mus, tog musen op på spækbrættet og flåede skindet af og gav katten den tilbage. Af den grund bad cykelbuddet fra købmanden i Lemming, når han kom med varer og blev budt på småkager, altid om at få noget med kapsel på i stedet. . . På grunden ca. fem meter til venstre for hus facaden her lå en kæmpemægtig sten. Jeg forestillede mig altid, at her kunne hugorme gerne ligge og tage solbad, men jeg så nu aldrig nogen. Men kattene kunne godt lide at sidde der. Ved grundens vestskel voksede et æbletræ med de fineste transparente blanche æbler. Der groede også naturroser (altså roser på egen stamme og rod). Efter at fru Thomsen havde forladt huset, og det havde stået tomt en tid, kom en mand, der hedder Henning forbi på sin motorcykel sammen med en ung smuk mørkhåret jomfruskøn. De standsede ved huset, og Henning gik ind i det og fandt nogle af de her endnu ubrændte trolde-figurer. Men da han kom ud med nogle af dem i hånden, stod cykelsmed Larsen ret foran ham med sit dobbeltløbede gevær og sagde: Hwa ska do mæ dæm, dæm ka do bår læg tilbau med det wons. Det betød øjensynlig, at figurerne de efterfølgende vintre er blevet aldeles forvitrede og er smuldret bort. Da dette foto blev taget var hr. Larsen for længst gået bort, men det er en anden historie. Jeg tog en serie billeder inde i huset på lang eksponering med mit russiske kamera med Leika objektiv; kameraet gik til (i London) kort efter at disse fotos blev taget.

No comments: