Monday, 15 February 2016

Juridisk afskrivning af fadderskab:Løgn og bedrag er jo ikke noget nogen dybest set kan skatte, men reglen om børnepenge er nu en gang først og fremmest lavet for at sikre alle børn lige vilkår. At det så kan få økonomiske konsekvenser for den ene forældre part kan jo ført ud i ekstremen føles urimeligt; men det ville være mere urimeligt for barnet, hvis det som lille ny verdensborger var nægtet de lige muligheder. Og at sætte moralske normer op for det, der foregår inden for (eller uden for for den sags skyld) hjemmets fire vægge, kunne meget let forveksles med religiøse dogmer, som vi i vores del af verden helst undgår bliver blandet ind i verdslig lovgivning. For konsekvenserne af et sådan moralkodeks må vel i sidste ende munde ud i, at ingen kender hinanden før de er blevet lovformeligt gift.

No comments: