Friday, 18 December 2015

Vielsesring:


Hvad enten man er kontanthjælpsmodtager, flygtning, immigrant, handicappet, jøde, muslim, katolik, budhist eller noget helt tredie eller fjerde eller det hele på én gang, så er det simpelthen en kriminel tankegang at ville frarøve et sådant menneske dets vielsesring.
Og der ud over skader virkningerne af en sådan tankegang alle mennesker bosat i Danmark, for den naturlige logik af sætningen: "Ingen flygtninge skal have det bedre end danskere" må være at "nogle danskere skal have det lige så dårligt som flygtninge"; det vil sige, at kontanthjælpsmodtagere nu og i fremtiden i princippet kan risikere, at de af den danske stat får fravristet dem deres vielsesringe. Det er en uhyggelig tankegang, at vi her halvfjerds år senere igen skal til at tænke på at sy vores værdigenstande og smykker ind i linningerne på vores tøj.

1 comment:

Robert Henningsson said...

Og læg her vel mærke til, at der, trods hvad der har været påstået i medierne, intet står i lovforslaget om, at vielsesringe er undtaget, eller at der er nogen værdimæssig minimumsgrænse for, hvad der kan beslaglægges: