Friday, 18 December 2015

Declare:
Når politiet pynter på indbrudsstatistikker, kan det ikke være i den enkelte politimands interesse, at der indrapporteres færre tilfælde, end der faktuelt forekommer af kriminalitet, da det jo så ikke vil være et ret visende billede af hvilket omfang politiets arbejde i virkeligheden har.

Når det derfor ikke kan være noget, der kan have sit udspring eller motivation hos den enkelte politimand m/k, må det således være noget, som andre har bestemt skal være praksis.


Når en garvet og ellers velanset kriminalkommisær således har ytret kritik af fx politireformen, er det sket at vedkommende meget belejligt er blevet forflyttet - eller degraderet om man vil.

Pilen synes derfor at pege tilbage på skaberne af politireformen. Altså at den manglende indrapportering således er politisk motiveret. Skaberne af politireformen kan videre tænkes at have fundet deres motivation i den førte reform-politik, der netop dikteres dem fra Bruxelles.

Der synes at være et skisma i dette, da der i den brede befolkning er en udbredt opfattelse af, at indbrudskriminaliteten gennem de sidste mange år har været stærkt stigende, og at dette i vid udstrækning har sammenhæng med EU's åbne indre grænser, hvor tyveknægte og bander fra Øst-Europa synes at have frit spil. Men fra officiel politisk hold bliver der, når holdningen  på trods af de officielle mangelfulde indbrudsindrapporteringer baserer sig på folkestemningen, kun fra visse højre-populisters side spillet på dette op til folketingsvalg. Imens den reelle vilje til at gennemføre en effektiv kontrol af indgående og udgående kriminelle bevægelser hen over den danske grænse synes aldeles fraværende.

Spørger man forsikringsselskaberne viser der sig da også interessant nok en ganske anden statistik, end den der officielt har været fra politiets hånd.

Det kan aldrig være i den danske befolknings interesse, at dette problem fortsat ignoreres. I sig selv er problemets reelle omfang en stadig latent kritik af tanken om lyksalighederne ved ophævelsen af EU-landenes indre grænser. Et givet land bør selv kunne bestemme, hvordan og hvor meget, det bevogter sine grænser. Dette er ikke et argument imod fællesskab. Blot et givent axiom for det at være en selvstændig organisme.

No comments: