Thursday, 3 December 2015

KONFLIKT KONTROL & KRAVET OM FRED

Måden at bekæmpe DAESH's hærgen i Syrien og Irak er at sørge for, at intet fly afgår til eller fra disse områder, således at luftrummet bliver et tomrum hvad angår trafik - ikke mindst hvad angår bombefly- og dronetrafik. At ingen olieleverancer slipper ud af områderne. At ingen våben slipper ind i områderne. At ingen terrorist forlader områderne. Men at den fra DAESH-terroren flygtende civilbefolkning behandles humant. Det er således fx ingen idé at fratage dem deres værdier eller muligheder for at blive velstående eller blot i stand til at brødføde sig selv. Deres modstandskræfter skal derimod styrkes og virkningerne af de skader de måtte have pådraget sig lindres eller behandles. Uden moralsk opbakning i civilbefolkningen vil terrorbevægelsen DAESH ganske snart implodere. Uden tilstrømning af stadig nye flokke af mennesker, der, pikerede over Vestens handlinger, tilslutter sig terror-organisationen, vil den ikke have nogen gang på jorden.

Nej, naturligvis kan vi ikke undgå konflikten ved bare at passe os selv. Derimod kan vi mindske dens styrke ved at sørge, for at den ikke længere har så solidt et økonomisk afsæt. Den vigtigste kilde til fortsat fremmarch er økonomi. Så det vigtigste over alt andet må være at få stoppet strømmen dels af olie fra de daesh-tilranede oliekilder dels af våbenstrømmen til terrorbevægelsen Daesh i Syrien og Irak. Et af de lande, som NATO bør se på i netop den forbindelse, kunne være Tyrkiet (ja, det kan faktisk være rigtigt, hvad Putin påpeger), men andre medlemslande af NATO burde nok også ses efter i sømmene.


Ingen vesterlænding bør deltage i mellemøstlige krige. Eller nogen andre krige for den sags skyld. Den danske grundlov forbyder iø NB danske soldater at føre angrebskrig på fremmed jord. Krig avler krig; tragedien vokser blot og øger sit omfang des mere der gribes ind med decideret krigsanvendelse.  Kun ved at undgå støtte til det, der bevirker og vedligeholder krig, vindes FRED.

No comments: