Thursday, 19 February 2015

++

Den lille knage, som begrebet 'terror' bliver hængt op på, er de få linjer han nåede at skrive på nettet i forbindelse med de to likvideringer og fem skadevoldende beskydninger. Det synes at være et strå, som dem, der ønsker at have en grund til at lave indskrænkninger i de demokratiske frihedsrettigheder og privatlivets fred, klamrer sig til ~ uanset, at det er det modsatte, som bliver postuleret.

 Ja, og ret beset er der jo ikke endelig afklaring på, hvem der helt sikkert har skudt de to forskellige steder i København, og om det overhovedet er den/de samme.

Ja, der findes jo nok desværre ikke så få hårdkogte kriminelle, der ville åbne ild, hvis de blev antastet af politiet, og så er det rigtig nok svært at vide efterfølgende, når banditten først ER død, hvad årsagen var til, at han skød på politiet, der kan jo være mange grunde, til at have dårlig samvittighed, og denne mand, ved vi fra rets protokoller, havde flere grunde til at have en sort samvittighed. .. Men men men klæder det virkeligt et retsvæsen i et demokratisk land, overhovedet at have et straffesystem? Jeg synes, vi skulle gå bort fra tanken om straf, og i stedet fokusere på beskyttelse af landets borgere. Der er jo ingen, der bliver et bedre menneske af at blive straffet. Vi må bort fra øje for øje tand for tand mentaliteten. Helt bort. Er det ikke derfor at mange bliver irriterede over at nogle tilflyttere sværger til sharia-lovgivning, fordi det er noget vi gennem mange århundrede har været igang med at befri os for som tanke-sæt. Ingen skal straffes, men enhver må udbedre de skader vedkommende forvolder, og er skaderne ganske uoprettelige, og viser gerningspersonen ingen tegn på anger eller lyst til resocialisering, så skal landets øvrige borgere beskyttes for nogensinde igen at kunne blive berørt af denne persons ugerninger. Derfor vil livstidsanbringelser også stadig skulle være aktuelle i en lang årrække fremover. Og efter min mening i højere grad, end det er tilfældet i dag.

No comments: