Saturday 7 August 2021

Varsel fra Varming:

"Covid-19 RNA-vaccinerne omdanner mange af kroppens celler til gift-fabrikker. De producerer spikeprotein, der aktiverer koagulationssystemet og giver micro-blodpropper. Dernæst udsættes de spikeproteinproducerende celler for angreb fra vores immunsystem."


           Overlæge Kim Varming 

No comments: