Saturday 7 August 2021

Menneskehedseksperimentet

 

Der er folk, der hver dag trodser al statistik og sætter sig ud i en bil for at køre hurtigere end en leopard kan jage af sted, blot for at nå hen til et ønsket mål i en rasende fart, trods det at al fagkundskab og statistik siger, at det er et risikabelt eksperiment, som det ikke er sikkert, at de slipper helskindede fra, ja, tilmed bliver de måske årsag til en række andre menneskers lidelse og død. Der er mennesker, der hver dag ryger mellem 20 og 40 cigaretter, trods det at al fagkundskab og andre menneskers erfaringer kunne lade dem vide, at det er et farligt eksperiment, der ikke bare sætter deres eget liv i fare, ikke bare er en belastning for dem selv. Der er mennesker, der hver dag forurener deres organisme med store mængder spiritus eller andre berusende midler. Der er mennesker, der hver dag fortærer store mængder af væseners kød og blod, selvom de på nuværende tidspunkt burde vide, at det er en enorm belastning for deres organisme og en stadig pågående lidelse for de væsener der pines, plages, lemlæstes og dræbes. Der er mennesker, der hver dag arbejder med atomkraft eller atommissiler, velvidende at det kan føre til uoverskuelige katastrofer for både jordkloden og menneskeheden. Der er mennesker, der hver dag forbruger den største del af alle tilgængelige ressourcer, imens tusinder og atter tusinder gange så mange andre mennesker må sulte og lide afsavn. Og så er der folk, der kloden over lader sig injicere med en eksperimentel genterapi, der overhovedet ingen relevans har for flokimmunitet. Der er i det hele taget så mange eksperimenter, atomprøvesprængninger og dumdristigheder, at der er grund til at betvivle om menneskeheden overhovedet nogensinde rigtigt er blevet født ind i den virkelig betydning af at være en menneskehed.

 

No comments: