Wednesday 7 July 2021

Verdenseksperimentet

 

I de 5 første måneder, hvor covid-genterapierne blev rullet ud og stukket ind, døde i DK 4415 af dem, der blev injiceret; medregnet er kun de, der døde inden for 30 dage efter hændelsen.

Dette fremgår af svar fra Statens Serum Institut på en Anmodning om aktindsigt af 11. maj 2021.

Svarbrevet fra Statens Serum Institut har journal nr:

J.nr. 21/01626

Tilsvarende døde i løbet af 15 måneder 2538 med covid19. De døde lige som de 4415 for de flestes vedkommende med alle mulige komorbiditeter.

De 2538 var testet positive ved en PCR test indenfor 30 dage før deres dødsafgang. Det er derved, at begrebet *død med covid19* kan bringes på bane. De døde af alt muligt og meget få af dem er døde med sars corona 2 som eneste årsag. Ingen af disse personer var, som vilkåret er gældende for os alle, lovet evigt liv. Mængden af indberettede bivirkninger og dødsfald i forbindelse med en af de fire covid19 genterapier er enorm, så enorm at Lægemiddelstyrelsen må opfordre folk til at holde inde, for de kan ikke følge med. Vi har ikke set det sidste endnu. Flere af landets immunologer og virologer peger på, at disse genterapier kan bevirke helt uventet interferens og at især hjerteinfarkt, blodpropper og hjertestop vil ses nu og i den kommende tid. Det er et kæmpe eksperiment på menneskeheden og den, der bliver ved at råbe, at det er alt muligt andet end vaccinerne, der bevirker de stigninger der pågår i de nævnte kategorier, har trukket mundbindet godt op over øjnene og fået testpindene til at svulme gevaldigt op i sine ører.


 

1 comment:

Anonymous said...

Kan du dokumentere det du skriver om blodpropper etc.? Ellers er det jo bare endnu et af de mange udsagn der florerer på internettet.