Tuesday 16 February 2021

Mette Kenfelt skriver :

"Alarmerende mange corona relaterede dødsfald. 1.024 dødsfald på blot 6 uger.
ÅBENT BREV TIL DE DANSKE SUNDHEDSMYNDIGHEDER, SUNDHEDSMINISTEREN OG DE SUNDHEDSPOLITISKE ORDFØRERE af 16. februar 2021.
Mette Frederiksen har mange gange sagt, at ét corona dødsfald, er ét for meget. Vi hører om coronavaccinerne og fuldstændig epidemikontrol. I et opslag på Instagram skriver statsministeren ” om kun to uger er vinteren slut. For hver eneste dag, der går, bliver stadig flere danskere vaccinerede”
Ikke et eneste ord om de alarmerende mange corona relaterede dødsfald. 1.024 dødsfald på blot 6 uger. Der svarer til en stigning på 84%. Til sammenligning var der i hele 2020 registreret 1.338 døde med covid-19.
(jf. referencer og 2 fotos).
En signifikant stigning, som hverken statsministeren, sundhedsministeren, sundhedsmyndighederne eller sundhedspolitikerne kan se bort fra. Dødsfaldene er sket efter udrulningen af corona vaccinerne, samtidig med, at der dagligt indberettes mellem 300-400 bivirkninger om dagen.
Borgerne beroliges med, at det er som forventet i henhold til produktresumé. Desværre hjælper det hverken de døde, vaccineskadede eller pårørende.
De kliniske forsøgsstudier er stadig i gang og afsluttes først i 2023.
Coronavaccinerne er nødgodkendt. Data er begrænset, og man har intet kendskab til de langsigtede skadevirkninger, ej heller effekten. Vaccinerne administreres til millioner af mennesker. Offentligheden deltager i et videnskabeligt forsøg, hvor de modtager eksperimentel behandling. Bliver vaccinemodtagerne oplyst om det, og er det lovligt?
Hvis det senere viser sig, at vaccinerne gør stor skade, kan det ikke fortrydes.
Der er brug for ansvarlig handling, mere viden, efterforskning og obduktion.
Udfordringen består blot i, at Lægemiddelstyrelsen allerede inden vaccinationerne gik i gang, har udtalt, at dødsfald ikke ville have noget med vaccinerne at gøre. Men hvordan kan sundhedsmyndighederne vide det?
Hvor mange der er døde med eller af coronavaccine, vides ikke. Men det virker højst mistænkeligt, at Statens Serum Institut (SSI) nu har fjernet 853 døde borgere fra vaccinationstallene, således at opgørelsesmetoden over vaccinationer kun medregner borgere, som har påbegyndt og færdiggjort coronavaccination, og som stadig er i live eller har aktiv adresse i Danmark på opgørelsestidspunktet. Den ændrede opgørelsesmetode betyder, at SSI noterer et fald fra tirsdag til onsdag i antallet af personer, der er påbegyndt vaccination med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Tirsdag var antallet 194.141, mens det onsdag var faldet til 193.288 personer.
Vi ved, at mindst 29 ældre nordmænd døde kort tid efter deres første covid-19 vaccination. Foreløbig er 13 blevet obduceret, og her fandt patologerne tegn på, at skadevirkninger fra Pfizervaccinen kan have fremskyndet deres død.
Tilsvarende alarmerende høje stigninger i dødstallene blandt især ældre efter covid-19 vaccination ses i mange andre lande. Bla. England, Skotland, USA, Tyskland, Israel, Sverige, Canada, Norge og Danmark.
Flere lægefaglige eksperter udtrykker deres bekymring over udviklingen af mere alvorlig sygdom eller dødsfald efter coronavaccination. Årsagerne kan være mange. Her følger flere kvalificerede bud, som bør undersøges nærmere.
Professor Christine Stabell Benn: ”Der er nogle, der mener, at når en vaccine har gennemgået fase 3, så er den sikker. Men der er mange grunde til, at vacciner ikke kan betegnes som sikre efter fase 3. Specifikt i forhold til de nye covid-vacciner, så er det blevet kritiseret, at studierne ikke er transparente nok. Og der er stadig risiko for bivirkninger. Mange deltagere har rapporteret om svære bivirkninger. Flere af studierne har været stoppet p.g.a. uventet alvorlig sygdom blandt vaccinemodtagerne. Studierne inkluderer kun i begrænset omfang ældre og næsten ikke børn.”
”I dyreforsøg har der været mistanke om, at corona vaccinerne kan give såkaldt ”Antibody dependent enhancement”, ADE og være årsagen til, at vaccinerede personer udvikler mere alvorlig sygdom, end de ellers ville have haft, hvis de udsættes for sygdommen/virus efter at være blevet vaccineret – det testes ikke i de kliniske studier”.
Ikke mindst for børn, unge og voksne under 50, som yderst sjældent får alvorlig covid, så vil det tage år, hvis det overhovedet lykkes, at vise, at en vaccine vil være sikrere end bare at få sygdommen. Det samme gælder afrikanerne, der ser ud til at have meget lav dødelighed af covid”.
Dr. Wolfgang Wodarg og tidligere Pfizer-forskningschef Dr. Michael Yeadon har tidligere anmodet EMA om øjeblikkelig suspension af alle SARS CoV-2 vaccineundersøgelser, da der er tale om risikable vaccineeksperimenter.
Bekymringerne vedrører blandt andet dannelsen af såkaldte “ikke-neutraliserende antistoffer” som kan føre til en overdreven immunreaktion, især når personer konfronteres med den virkelige, “vilde” virus efter vaccination. Denne såkaldte antistofafhængige ADE, har længe været kendt fra andre eksperimenter med coronavacciner til katte. Alle katte (som oprindeligt tolererede vaccinen) døde efter at være blevet inficeret med ægte coronavirus.
Alle forsøgsdeltagere og alle vaccinemodtagere har krav på ordentligt informeret samtykke inden vaccination. Artiklen “Informed consent disclosure to vaccine trial subjects of risk of COVID‐19 vaccines worsening clinical disease” af 28. oktober 2020 konkluderer:
”Der er stærke beviser for en reel risiko for at udvikle ”Antibody dependent enhancement”, ADE eller cytokinstorm efter covid-19 vaccination.
Det er vigtig viden, som skal offentliggøres og oplyses til alle vaccine-modtagere i henholdsvis vaccineforsøg og i den virkelige verden.
Folk har krav på nuanceret information / informeret samtykke.
Læge og videnskabsmand Dr. Hooman Noorchashm har i januar 2021 skrevet et advarselsbrev til FDA og Pfizer, hvor han udtrykker sin bekymring i forhold til, hvis de vaccinerede på vaccinationstidspunktet allerede er smittet med SARS-CoV-2. Dr. Hooman Noorchashm gør opmærksom på, at der er risiko for udvikling af alvorlig inflammatorisk reaktion og blodpropper med døden til følge, især hos ældre og sårbare personer.
Af hensyn til vaccinemodtagernes sikkerhed opfordrer Dr. Hooman Noorchashm til, at der skal testes for virus inden vaccination.
Sidst, men ikke mindst. Forskning har gennem mange år dokumenteret, at vacciner, som hverken hindrer infektion eller smitte, (de såkaldt utætte vacciner), kan være medårsag til udvikling af mere virulente patogener/ dvs. mere aggressiv og skadelig virus. Og dermed udsætte andre mennesker for øget risiko for svær sygdom og død til følge.
Forskere har i mange år haft viden om, at utætte vacciner har potentiale til at generere evolutionære risici, der er skadelige både for menneskers og dyrs sundhedstilstand i generationer frem.
I et tidligere Åbent Brev til sundhedsmyndighederne af 23. januar 2021, har jeg redegjort for, at Covid-19 vaccinerne hverken er designet til at afgøre om vaccinerne vil redde liv, forhindre svær infektion eller forhindre smitte. Ej heller i hvor stort omfang en vaccineret person kan give coronasmitte videre til andre.
Ud fra et forsigtighedsprincip og af hensyn til folkesundheden, bør der omgående stilles krav om obduktion foretaget af uafhængige eksperter af alle coronarelaterede dødsfald efter vaccination. En dialog mellem vaccineproducenterne og sundhedsmyndighederne er utilstrækkelig.
Husk, at der er skærpet indberetningspligt - det er også samfundssind.
Det er yderst kritisabelt at vaccinere hele befolkningen med forsøgsvacciner, uanset befolkningsgruppe, baseret på tro og forventninger. Befolkningen har krav på gennemsigtighed, videnskabelig dokumentation og ordentligt informeret samtykke.
Lige nu er der alt for meget, man ikke ved, og hverken lægevidenskaben eller befolkningen er tjent med, at vacciner er blevet ”en religion”.
Med venlig hilsen
Mette Kenfelt
Del af hjertet tak og hjælp andre...
Yderligere referencer:
• 2.244 døde med covid-19 pr. 8. februar 2021. (se foto)
• 1.220 døde med Covid-19 pr. 27. december 2020 (dagen hvor vaccinationerne begyndte). (Se foto)
COVID-19 mRNA Vaccines https://archive.vn/8uelt"

No comments: