Friday 19 February 2021

MANIPULATIONS- & FORDREJNINGS MASKINEN GOOGLE

 3330 new cases, 3333 new cases, 3335 new cases, 4444 new cases, 0 new cases ... uanset hvilket tal man skriver for 'a new case', så kommer det tal frem som angivet tal for nye ko hvid nitten tilfælde..... For google er 'cases' altid = ko hvid. Google er indstillet på, at du altid finder frem til det antal Ko Hvid sager, der passer med det antal sager, du søger på. Alle andre sygdomme tæller ikke længere med for søgemaskinen Google.

No comments: