Wednesday 22 January 2020

Genopstandelsens breve:
Lad posthusene opstå igen; enhver købstad bør have mindst ét posthus, sådan som den kongelige forordning tilskriver det, sæt brevskrivning på skoleskemaet, sænk portoen. . . I Island liberaliserede man postvæsenet efter samme devise som i Danmark, men folk blev rasende og krævede de gamle posthuse tilbage; det har jeg ladet mig fortælle, at politikerne har måttet bøje sig for. Gid der var et tilsvarende folkeligt krav her i landet. Friark på finansloven nu! Mølædte kræmmersjæle, genopbyggelsen er større end skabelsen:
No comments: