Monday, 30 May 2016






Ingen af vores venner rører bøtten
flammeråbet farves her mangfoldigt
skræmmehylet kommer bag på væveren
klokken elve danser hønen vuggesang
filosoffen tysser på en fabel
ser syner når det lyner:



No comments: