Friday 27 May 2016

'
Rent faktisk er sædceller vel de eneste af menneskets celler, der er i stand til selv at navigere, når de har forladt sit ophav - såfremt jo altså, at de har en havn at styre imod - og på den måde set, må ægget, når bortses fra tvangssituationer, altid være at betragte som første årsag.; dét i sig selv er tankevækkende og, synes jeg, noget der kalder på en vis undren over den visdom, der eksisterer ud over  det enkelte menneske.No comments: