Thursday, 14 January 2016

Det forkastelige og konsekvensen af det:
Voldtægt er forkasteligt. Lige meget under hvilke omstændigheder, så er det noget, som egentlig ikke kan gradbøjes, alle voldtægter er forkastelige. Det siger sig selv. 

Der findes dog, efter min mening, skærpende omstændigheder, der gør, at retsstaten (eller verdenssamfundet) har en yderligere, ekstra-ordinær grund til at sørge for beskyttelse af sit lands borgere mod de formastelige.Det gælder massevoldtægter som led i etnisk udrensning og eugenisk foranstaltning.


Det gælder Taharrush, som redskab for at skabe politisk-religiøs kaos, ved kollektivt at begå seksuelle overgreb og voldtægt.


Det gælder alle steder, hvor der ud over den blottede vold mod andre, også spiller en bevidst agenda med i billedet.

I disse tilfælde bør der juridisk set bestå den samme forskel som mellem uagtsomt  manddrab og overlagt mord, selvom man aldrig kan tale om en uagtsom voldtægt. 

Det er altid en skærpende omstændighed, når noget har været planlagt, udregnet, udtænkt og med et forsættelig formål.


No comments: