Monday, 4 January 2016
Nationen som en ruin; folket afbildet i én eneste mand; når denne mand åbner døren ind til sin ruin, fordobles befolkningstilvæksten, bare man trykker ham i hånden:
No comments: