Saturday 13 January 2024

FortabelseSvømmeturen

er ikke bare en forestilling

du kan skubbe fra dig

for selvfølgelig får du løvfaldsfødder

i den viljesløse overgivelse.


Tør dine huler

dine armes nubrede øer

hængslernes dør.


Så snildt er det

at stjæle en storm

aldrig så snart

du kommer et stykke ud

og mærker dybets mur

er en mur

der lyver dig fra dybet

kommer tyvene

og styrer dine nagler, nøgler og låse

styrer hvert tag

der løfter dig op.
  

No comments: