Thursday 25 January 2024

:::

 


Det svungne gelænder lægger sig

imellem de stødende sætninger

som et ægyptisk tusindårs rige

at gå ud en stjernebestrøet nat 

                      kun iført sin stige

der hvor al tale forstummer i frostkys

at sværge dybet sit korte februarsvøb

og give sig et provenu iltrig brise

som en kejser både født og ufødt

under stjernernes myriader.


 

No comments: